Kuukauden jäsenseurana Tutkijaliitto

Uutiset   2.10.2017 10.43   Päivitetty 1.11.2017 12.41

Tutkijaliitto on tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on tuoda tieteellistä tutkimusta – monitieteisesti niin filosofian, yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden kuin ympäristötieteidenkin alalta – paitsi tutkijoiden, myös kansalaisyhteiskunnan toimijoiden saataville ja yleiseen keskusteluun.

Tutkijaliiton toiminnan pyrkimyksenä on nostaa esiin kiinnostavia tieteen perinteitä sekä yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyviä kysymyksiä, käsitteitä ja keskusteluja. Viimeaikoina tällaisia teemoja ovat olleet esimerkiksi työn luonteen muutokset ja kysymykset poliittisen yhteisön luonteesta. Yleisesti ottaen voi sanoa, että Tutkijaliiton toimintaa motivoi halu paikantaa yhteiskunnallisia kiistoja ja erimielisyyksiä sekä löytää ajattelun perinteitä, jotka voisivat tarjota käsitteitä näiden kiistojen ja jännitteiden esiintuomiseksi. Tutkijaliiton julkaisut ovat keskittyneet erityisesti italialaisen ja ranskalaisen yhteiskunnallisen ajattelun perinteisiin.

Tutkijaliitto on perustettu vuonna 1976, ja viime keväänä 40-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin tapahtuma teemalla ”Kiista” . Tutkijaliiton toiminta on vuosien aikana löytänyt muodon, jossa punoutuvat elimellisesti yhteen kaksi osa-aluetta: yhtäältä ajatuksena on julkaista kiinnostavaa tieteellistä tutkimusta, niin kotimaista alkuperäistutkimusta kuin uraauurtavia käännöstekstejäkin, ja toisaalta järjestää yleisöseminaareja ja esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Tutkijaliitto tunnetaankin pitkäjänteisestä ja laadukkaasta julkaisutoiminnastaan, jonka kantavana periaatteena on se, että julkaisuja ei tehdä vain yksittäisinä teoksina yleisön löydettäviksi vaan ajatuksena on myös luoda teosten teemojen ympärille keskustelua. Näin esimerkiksi käännösteosten tapauksessa ikään kuin maahantuodaan pelkän käännösteoksen sijasta koko teosta ympäröivä keskustelu. Viimeaikaisia esimerkkejä tällaisesta työstä ovat teknologian yhteiskunnallista merkitystä tarkastellut Tutkijaliiton 37. vuotuinen kesäkoulu teemalla ”Tekniikka ja emansipaatio”  sekä Tiede & edistys -lehden Antroposeeni-teemanumero . Tutkijaliitto on historiansa aikana julkaissut pian 200 teosta, niin kotimaisilta kirjoittajilta kuin käännöksinä ulkomaisilta. Tutkijaliitto julkaisee myös monitieteistä, vertaisarvioitua Tiede & edistys -aikakauslehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tutkijaliitto on myös vahva yhteisö tiedettä tekevien välillä, ja sen pyrkimyksenä on olla aidosti monitieteinen ja laajentaa tutkimustyötä tekevien akateemista kenttää. Tieteellisenä seurana Tutkijaliitto kattaa politiikan tutkimuksen, sosiologian, filosofian ja esimerkiksi taiteiden tutkimuksen aloja, mutta oleellista on, että tieteentekijöiden lisäksi Tutkijaliitto kokoaa yhteen myös kääntäjiä, aktivisteja ja taiteilijoita. Tutkijaliitolle tyypillinen piirre onkin, että se yhdistää ihmisiä, jotka tuovat omat verkostonsa mukaan toimintaan. Tällaisia tutkimusta ja toimintaa yhdistäviä teemoja ovat viime aikoina olleet maahanmuutto ja siirtolaisten asema, mutta yhtä lailla myös taiteen yhteiskunnallista asemaa koskevat kysymykset. Kiinnostavan silmäyksen toimintaa luonnehtiviin teemoihin saa Voima-lehdessä julkaistusta Tutkijaliiton kolumnisarjasta.

Tutkijaliiton jäseniksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet tieteenalasta riippumatta.

Tutkijaliiton verkkosivut: https://tutkijaliitto.fi/

Tiede & edistys -lehden verkkosivut: http://www.tiedejaedistys.fi/

Tutkijaliitto Facebookissa: https://www.facebook.com/tutkijaliitto/