Kuukauden jäsenseurana Tutkijaliitto

Uutiset   2.10.2017 10.43   Päivitetty 10.11.2020 13.10

Tutkijaliitto on tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on tuoda tieteellistä tutkimusta tutkijoiden, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä yleisen keskustelun tarpeisiin.

Tutkijaliitto on vuonna 1976 perustettu ja 1977 rekisteröity tieteellisen tutkimustyön harjoittajien yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää monitieteistä ja kriittistä tutkimusta ja sen tuottaman tiedon käyttöä Suomessa niin tutkijayhteisössä kuin sen ulkopuolella. Monitieteellinen tutkimustyö sisältää usein eri tieteenaloja, joita voivat olla esimerkiksi filosofia, yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet ja ympäristötieteet.

Viime keväänä Tutkijaliiton 40-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin tapahtuma teemalla ”Kiista”, jossa käsiteltiiin Tutkijaliiton perinteelle ominaista kolmea kiistanaihetta: työ, tieto ja edistys. Vuosien kuluessa Tutkijaliiton toiminnassa on nivoutunut yhteen kaksi tärkeää osa-aluetta, joita ovat kiinnostavan tieteellisen tutkimuksen julkaisu sekä yleisöseminaarien, esitelmä- ja keskutelutilaisuuksien järjestäminen.

Ihmiset istuvat kuuntelemassa kuvassa oikalla pidettävää esitelmää.

Liitto nostaa esille tieteen perinteitä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä

Tutkijaliiton toiminnan pyrkimyksenä on nostaa esiin kiinnostavia tieteen perinteitä sekä yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyviä kysymyksiä, käsitteitä ja keskusteluja. Viimeaikoina tällaisia teemoja ovat olleet esimerkiksi työn luonteen muutokset ja kysymykset poliittisen yhteisön luonteesta. Tutkijaliiton toimintaa motivoi halu paikantaa yhteiskunnallisia kiistoja ja erimielisyyksiä sekä löytää ajattelun perinteitä, jotka voisivat tarjota käsitteitä näiden kiistojen ja jännitteiden esiintuomiseksi. Tutkijaliiton julkaisut ovat keskittyneet erityisesti italialaisen ja ranskalaisen yhteiskunnallisen ajattelun perinteisiin.

Liiton julkaisutoiminta on pitkäjänteistä ja laadukasta

Tutkijaliitto tunnetaankin pitkäjänteisestä ja laadukkaasta julkaisutoiminnastaan, jonka kantavana periaatteena on se, että julkaisuja ei tehdä vain yksittäisinä teoksina yleisön löydettäviksi vaan ajatuksena on myös luoda teosten teemojen ympärille keskustelua. Tällöin esimerkiksi käännösteosten tapauksessa ikään kuin maahantuodaan pelkän käännösteoksen sijasta koko teosta ympäröivä keskustelu. Viimeaikaisia esimerkkejä tällaisesta työstä ovat teknologian yhteiskunnallista merkitystä tarkastellut Tutkijaliiton 37. vuotuinen kesäkoulu teemalla ”Tekniikka ja emansipaatio”  sekä Tiede & edistys -lehden Antroposeeni-teemanumero . Tutkijaliitto on historiansa aikana julkaissut pian 200 teosta, joista osa kotimaisilta kirjoittajilta ja osa käännöksinä ulkomaisilta. Tutkijaliitto julkaisee myös monitieteistä, vertaisarvioitua Tiede & edistys -aikakauslehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Eriväriset kirjat on laitettu riviin.

Liitto on vahva yhteisö tiedettä tekevien välillä

Tutkijaliitto on myös vahva yhteisö tiedettä tekevien välillä, ja sen pyrkimyksenä on olla aidosti monitieteinen ja laajentaa tutkimustyötä tekevien akateemista kenttää. Tieteellisenä seurana Tutkijaliitto kattaa politiikan tutkimuksen, sosiologian, filosofian ja esimerkiksi taiteiden tutkimuksen aloja, mutta oleellista on, että tieteentekijöiden lisäksi Tutkijaliitto kokoaa yhteen myös kääntäjiä, aktivisteja ja taiteilijoita.

Tutkijaliitolle tyypillinen piirre onkin, että se yhdistää ihmisiä, jotka tuovat omat verkostonsa mukaan toimintaan. Tällaisia tutkimusta ja toimintaa yhdistäviä teemoja ovat viime aikoina olleet maahanmuutto ja siirtolaisten asema, mutta yhtä lailla myös taiteen yhteiskunnallista asemaa koskevat kysymykset. Kiinnostavan silmäyksen toimintaa luonnehtiviin teemoihin saa Voima-lehdessä julkaistusta Tutkijaliiton kolumnisarjasta.

Tutkijaliiton jäseniksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet tieteenalasta riippumatta.

Lue lisää Tutkijaliitosta sen verkkosivuilta, Facebookista sekä Tiede & edistys -lehdestä.

Tutkijaliiton logo.