Månadens medlemssamfund är Forskarförbundet i Finland

Nyheter   2.10.2017 15.13   Uppdaterad 29.12.2021 14.20

Forskarförbundet i Finland är en förening för utövare av vetenskapligt forskningsarbete, vars syfte är att göra vetenskaplig forskning – mångvetenskapligt såväl inom områdena filosofi, samhällsvetenskaper, humaniora som miljövetenskaper – tillgänglig för förutom forskarna, också aktörerna i civilsamhället och i den allmänna debatten.

Forskarförbundets i Finland verksamhet har som mål att lyfta fram intressanta vetenskapens traditioner samt frågor, begrepp och diskussioner kring samhälleliga fenomen. På sistone har sådana teman varit till exempel ändringar i arbetets väsen och frågor om den politiska gemenskapens väsen. Allmänt taget kan man säga att Forskarförbundets i Finland verksamhet motiveras av en vilja att lokalisera samhälleliga tvister och meningsskiljaktigheter, samt att hitta tänkandets traditioner som kunde erbjuda begrepp för framlyftandet av dessa tvister och spänningar. Forskarförbundets i Finland publikationer har speciellt fokuserat på italienska och franska samhälleliga tänkandets traditioner.

Människor sitter och lyssnar på ett föredrag.

Om verksamheten

Forskarförbundet i Finland som är grundat år 1976 ordnade förra våren 40-årsfesten till ära ett evenemang med temat ”Tvist”. Forskarförbundets i Finland verksamhet har med åren hittat en form, i vilken två delområden snor ihop sig: å ena sidan är tanken att publicera intressant vetenskaplig forskning, såväl inhemsk primärforskning som banbrytande översättningar, och å andra sidan att arrangera allmänna seminarier och föredrags- och diskussionstillställningar.

Forskarförbundet i Finland är känt för sin långsiktiga och högklassiga publikationsverksamhet, vars bärande princip är att publikationer inte bara görs som enskilda verk för publiken att hitta, utan tanken är också att skapa diskussion kring verkens teman. På så sätt liksom importeras, till exempel i fråga om översättningsverk, hela diskussionen kring verket i stället för enbart översättningsverket. Exempel på sådant arbete på sistone är Forskarförbundets i Finland 37:e årliga sommarskola med temat Teknik och emancipation som granskade teknologins samhälleliga betydelse, samt Antropocen-temanumret av tidskriften Tiede & edistys. Forskarförbundet i Finland har under sin historia utgett snart 200 verk, såväl från inhemska skribenter som från utländska som översättningar. Forskarförbundet i Finland utger också den mångvetenskapliga, referentgranskade tidskriften Tiede & edistys som utkommer fyra gånger per år.

Hyllrad med böcker.

Forskarförbundet i Finland är även en stark gemenskap vetenskapsutövare emellan, och dess strävan är att vara genuint mångvetenskaplig och vidga det akademiska fältet för dem som utövar forskning. Som ett vetenskapligt samfund omfattar Forskarförbundet i Finland statsvetenskap, sociologi, filosofi och till exempel konstforskning, men relevant är att utöver vetenskapare samlar Forskarförbundet i Finland också översättare, aktivister och konstnärer. Ett för Forskarförbundet i Finland typiskt drag är att den förenar människor som hämtar sina egna nätverk med i verksamheten. Dylika forskning och verksamhet förenande teman har på sistone varit immigration och invandrarnas ställning, men lika mycket också frågor gällande konstens samhälleliga position. En insyn i teman som karakteriserar verksamheten fås i Forskarförbundets i Finland kolumnserie som publicerats i tidskriften Voima.

Alla av föreningens verksamhet intresserade kan bli medlemmar i Forskarförbundet i Finland, oberoende av vetenskapsområde. Läs mera på Forskarförbundets webbsidor eller Facebooksida.

Logo.