Monitieteisyys, terveys ja kunnioitus – Jäsenseuraesittelyssä Suomen Lääketieteen Historian Seura

Uutiset   12.4.2023 11.15

Monitieteisyys, terveys ja kunnioitus ovat läpikantavia teemoja Suomen Lääketieteen Historian Seuran toiminnassa. Seuran puheenjohtaja Elina Maaniitty avaa sanojen taustoja esittelytekstissä, jonka sisällön ideointiin sekä viimeistelyyn on osallistunut koko seuran hallitus.

Suomen Lääketieteen Historian Seura on vuonna 1961 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää lääketieteen ja terveyden historian tutkimusta, tuntemusta ja harrastusta. Valtaosa jäsenistöstämme edustaa joko lääketieteellisiä aloja tai historiantutkimusta, mutta Seura toivottaa tervetulleiksi mukaan kaikkien tieteenalojen edustajat sekä lääketieteen ja terveyden historiasta kiinnostuneet. Toimintaamme kuuluu muun muassa seminaareja, esitelmätilaisuuksia ja retkiä sekä kaikille avoimia yleisöluentoja.

Seuran hallitus on valinnut tähän esittelyyn kolme sanaa, jotka parhaiten kuvaavat Seuran toimintaa ja luonnetta. Keskeisin sanoista on monitieteisyys, joka näkyy niin Seuran toiminnassa kuin jäsenistössäkin. Terveys-sana puolestaan kertoo Seuran tärkeimmästä kiinnostuksenkohteesta: terveyden, sen ylläpitämisen ja sitä uhkaavien tekijöiden historiasta. Kolmanneksi sanaksi olemme valinneet kunnioituksen, joka viittaa erityisesti tutkimusetiikan merkitykseen.

Ihmiset kuuntelevat luentoa.

Kuva: Kenny Eliason / Unsplash.

Monitieteisyys  keskustelu- ja kohtaamispaikka terveyden historiasta kiinnostuneille

Tärkein Suomen Lääketieteen Historian Seuran toimintaa ohjaava periaate on monitieteisyys. Lääketieteen ja terveyden historian tutkimuksessa tarvitaan monien eri tieteenalojen osaamista. Tavoitteenamme on tuoda yhteen eri alojen ihmisiä, joita yhdistää kiinnostus lääketieteen ja terveyden historiaan laajasti ymmärrettynä. Seuran perustamiskokouksesta (18.3.1961) lähtien hallitus onkin pyrkinyt huolehtimaan eri terveydenhuollon alojen kattavasta edustuksesta. Seuraan liittyäkseen ei kuitenkaan tarvitse olla minkään alan tutkija tai terveydenhuoltoalan ammattilainen – kiinnostus lääketieteen historiaan riittää mainiosti!

Seuran rooli tieteellisenä kohtaamis- ja keskustelupaikkana on vahvistunut, kun jäsenistö on jatkuvasti monipuolistunut. Pyrimme toiminnassamme edistämään alojen välistä vuoropuhelua ja tarjoamaan kannustavan keskusteluympäristön. Monitieteisyys näkyykin myös julkaisutoiminnassamme. Vuonna 1983 perustettu Hippokrates – Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja on tiettävästi Pohjoismaiden ainoa yksinomaan lääketieteen historiaan keskittynyt vertaisarvioitu tieteellinen aikakausjulkaisu.

Opetuskuvia ihmisruumiista.

Kuva: Annie Spratt / Unsplash.

Terveys  historian tuntemus vahvistaa tutkitun tiedon vaikuttavuutta

Vaikka Seuramme nimessä toistuu vakiintunut termi lääketieteen historia, kohdistuu kiinnostuksemme usein enemmänkin terveyden, sen ylläpitämisen ja sitä uhanneiden tekijöiden historiaan. Terveydellä, sairastamisella ja hyvällä elämällä on ollut huomattavan erilaisia merkityksiä eri aikoina ja eri yhteisöissä. Terveyden hoitamisen ja ylläpitämisen historia ulottuu kauas esihistoriaan, kun taas varsinaisen lääketieteen historia on paljon lyhyempi. Suomen Lääketieteen Historian Seurassa olemme kiinnostuneita paitsi länsimaisen lääketieteen, myös muiden parantamisjärjestelmien ja -perinteiden historiasta.

Terveys on nykyään jatkuvasti kiivaan keskustelun kohteena sekä kansallisella tasolla että maailmanlaajuisesti. Keskustelunaiheet vaihtelevat paikallisesta terveyspolitiikasta ja sääntelystä One Health -kysymyksiin ja kansainvälisiin ilmiöihin, kuten rokotevastaisuuteen. Terveydenhuollon järjestämiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen sekä lääketieteen etiikkaan ja disinformaation vastaiseen työhön liittyvien kysymysten ratkaiseminen vaatii myös syvällistä historian tuntemusta. Suomen Lääketieteen Historian Seura haluaa olla mukana levittämässä tietoa, herättämässä keskustelua ja ohjaamassa alastamme kiinnostuneita ajantasaisen ja luotettavan tutkitun tiedon pariin. Esimerkiksi covid-19 -pandemian aikana järjestämämme luentosarja tautiepidemioiden historiasta oli suunnattu nimenomaan suurelle yleisölle. Vastaamme myös joka toinen vuosi pohjoismaisten sisarseurojen kanssa yhdessä pidettävän Nordic Medical History Congressin järjestelyistä.

Käsi ojentaa paperisydämen toiselle.

Kuva: Kelly Sikkema / Unsplash.

Kunnioitus  eettisiä kysymyksiä ja aineellisen kulttuuriperinnön kartuttamista

Seurallemme tärkeä lähtökohta ja arvo on kunnioitus, oli kyseessä sitten toisten tieteenalojen edustajat, tutkimusaiheen valinta tai itse tutkimuksen lähestymistavat. Lääketieteen ja terveyden historia on paitsi tieteen, kulttuurin ja yhteiskunnan, myös valtarakenteiden historiaa. Tutkimusetiikka on keskeistä jokaisella tieteenalalla, mutta lääketieteen historiaan liittyy usein erityistä hienotunteisuutta ja eettistä pohdintaa vaativia aiheita ja kysymyksiä. Pyrimme keskustelemaan eettisistä kysymyksistä jatkuvasti ja kehittämään yhdessä toimivia ratkaisuja.

Kunnioitus näkyy myös Suomen Lääketieteen Historian Seuran suhteessa lääketieteen ja terveydenhuollon aineelliseen kulttuuriperintöön. Seura ja sen lukuisat jäsenet ovat menneinä vuosikymmeninä olleet tärkeässä osassa kartuttamassa lääketieteen historian museokokoelmia, jotka nykyisin kuuluvat Helsingin yliopistomuseon kokoelmiin. Osallistumme tälläkin hetkellä aktiivisesti terveydenhuollon aineellisen kulttuuriperinnön turvaamiseen tähtäävään työhön.

Teksti: Elina Maaniitty.

Voit seurata Suomen Lääketieteen Historian Seuraa myös Facebookissa.