Tieteellisten seurain valtuuskunta sai kaksi uutta jäsentä

Uutiset   27.3.2024 9.32   Päivitetty 27.3.2024 15.19

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Psykedeelitutkimusyhdistys ja Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi haki määräaikaan 30.11.2023 mennessä kaksi tieteellistä seuraa tai muuta organisaatiota. Maaliskuun 26. päivänä pidetty TSV:n kevätkokous hyväksyi hakijoista uusiksi jäseniksi molemmat. Valtuuskuntaan kuuluu nyt 298 jäsentä, joista 294 on tieteellisiä seuroja ja neljä tiedeakatemioita.

Ihmisiä istumassa suuressa kokoussalissa.

TSV:n kevätkokous pidettiin 26.3.2024 Tieteiden talolla. Kuva: Anne Haapanen.

Psykedeelitutkimusyhdistys 

Psykedeelitutkimusyhdistys on vuonna 2016 perustettu monitieteinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää psykedeeleihin liittyvää tieteellistä tutkimusta sekä tutkimukseen pohjautuvan, yleistajuisen tiedon saatavuutta.  

Yhdistys järjestää joka toinen vuosi poikkitieteellisen kansainvälisen konferenssin, joka on ainoa aihepiirin tieteellinen konferenssi Suomessa.  

Lisäksi seura tekee paljon muutakin kansainvälistä yhteistyötä, järjestää seminaareja ja webinaareja, tutkijoiden verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia ja palkitsee aihepiirin parhaita opinnäytetöitä. 

Psykedeelitutkimusyhdistyksen tavoitteisiin ja toimintaan voi tutustua tarkemmin heidän verkkosivuillaan. 

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura 

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura tukee ja edistää uskontojen ja katsomusten sekä kasvatuksen laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta.  

Vuonna 2018 perustettu seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä julkaisee ja levittää tutkimusalaansa käsitteleviä tutkimuksia. Seura julkaisee Journal.fi:ssä myös Uskonto, katsomus ja kasvatus -lehteä, jonka tutkimusartikkelit ovat vertaisarvioituja ja jossa julkaistaan lisäksi myös aihepiiriin liittyviä katsauksia ja kirja-arvosteluja.  

Seuran toimintaa esitellään tarkemmin heidän verkkosivuillaan. 

Valtuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä seura, joka on rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka edistää tieteellistä tutkimusta. Seura voidaan hyväksyä jäseneksi, jos enemmistö jäsenyyskriteereistä täyttyy kokonaan tai osittain. Jos joku kriteereistä ei täyty, jäseneksi voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä. Arviointikriteereihin voi tutustua tarkemmin TSV:n verkkosivuilta. 

Jäsenseuroja voit selata tai etsiä TSV:n verkkosivujen jäsenseuraluettelosta