TSV:n vuosi 2023 oli aktiivisen verkostoitumisen ja kehittämisen aikaa

Uutiset   22.4.2024 12.35   Päivitetty 13.5.2024 14.52

Kuvassa TSV:n logo ja teksti toimintakertomus 2023 valkoisella liilaa taustaa vasten.

TSV:ssä työstettiin uutta strategiaa vuosille 2024–2030 tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, jäsenistön ja sidosryhmien kanssa. Strategiaa työstettiin lukuisissa työpajoissa ja tapaamisissa. Strategiassa kirkastettiin TSV:n tehtävää ja määriteltiin työn painopisteet.

− Strategiaprosessi osoitti TSV:n toiminnan vahvuuksiksi kyvyn tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutusta tiedeyhteisöön, laaja tieteen ja tiedehallinnon asiantuntemus, nopeat ja joustavat toimintatavat sekä kyvyn koordinoida tiedeyhteisöä ja tiedeyhteisölle yhteisiä ja tärkeitä asioita, sanoo TSV:n toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen.

TSV:n tulevaisuutta, ratkaisuja ja toimintamalleja pohdittiin lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta laaditun selvityksen pohjalta yhdessä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa. Työ jatkuu vuonna 2024.

TSV vahvistaa jäsentensä tiedeyhteisöön kuulumista

TSV sai neljä uutta jäsentä vuoden aikana. Jäseniä on nyt 298 ja niissä on yhteensä noin 260 000 henkilöä.

− TSV:n jäseneksi haetaan, koska sen koetaan vahvistavan tiedeyhteisöön kuulumista ja edistävän monipuolista verkostoitumista ja mahdollisuuksia vaikuttaa kansalliseen tiedepolitiikkaan ja tieteen arvostukseen, toteaa Lea Ryynänen-Karjalainen.

Kartoitimme Suomessa toimivien tieteellisten seurojen ja tiedeakatemioiden hallitusten jäsenten ammatillisia kytköksiä ja koulutustaustaa. Selvitys antaa näyttöä tieteellisten seurojen ja tiedeakatemioiden hallitusten jäsenistöjen monipuolisesta ja korkeatasoisesta ammattitaidosta. Jäsenistön luottamushenkilöillä on yhteyksiä huomattavan suureen määrään yliopistoja, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioita sekä yrityksiä.

Kansainvälinen yhteistyö lisää suomalaisen tutkimuksen vaikuttavuutta

TSV:n monipuoliseen vuoteen sisältyi tieteen edistämistä Suomessa, mutta myös kansainvälisesti.

− Uskomme, että kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen kautta voidaan edistää kotimaisen tiedeyhteisön elinvoimaisuutta ja tuoda esiin suomalaista osaamista, sanoo TSV:n viestintäpäällikkö Anna Kotaviita.

TSV liittyi ensimmäisenä suomalaisena organisaationa OPERASiin, joka on tunnettu julkaisu- ja tutkimusinfrastruktuuri ja jonka tehtävänä on edistää avointa tiedeviestintää ja julkaisemista. OPERAS koordinoi humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan kehitystä yli 50 maassa, erityisesti Euroopassa.

Lisäksi TSV kasvatti rooliaan kansainvälisessä tutkijanarviointia edistävässä yhteenliittymä CoARAssa, jonka yhdeksässä työryhmässä TSV on mukana. TSV koordinoi monikielisyyteen liittyvää työryhmää.

Valtionavustukset tärkeitä tieteen edistämisessä 

TSV jakoi edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamia erityisavustuksia. Tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan erityisavustuksia jaettiin 1 120 000 euroa, kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen jaettiin 820 000 euroa. 

Valtionavustuksilla on merkittävä rooli kotimaisen tutkimusperustaisen tiedon tunnetuksi tekemisessä ja tieteellisten seurojen elinvoimaisuuden tukemisessa.

Tutustu TSV:n toimintakertomukseen 2023 (pdf). Toimintakertomus sisältää myös katsaukset TSV:n yhteydessä toimivien Tiedonjulkistamisen (TJNK) sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) vuodesta.