Vuoden tiedekirja -palkinto 2016 Marjo Laitalalle ja Vesa Puuroselle

Vuoden tiedekirja   9.1.2017 11.28   Päivitetty 7.2.2017 17.47

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Marjo Laitalalle ja Vesa Puuroselle teoksesta Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino). Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa

Kunniamaininnan (2 500 euroa) sai Ilkka Hanskin teos Tutkimusmatkoja saarille. Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. (Gaudeamus).

Palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto. Palkinto rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.  Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen. Palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna professori Erik Bonsdorff, dosentti Ulla-Maija Peltonen ja professori Jukka Rantala. Raadin sihteerinä toimi Tieteellisten seuran valtuuskunnan julkaisupäällikkö Johanna Lilja.

Vuoden tiedekirja -raati päätti tavoitella palkittavaksi teosta, joka herättäisi yhteiskunnallista keskustelua ja saisi lukijan ajattelemaan uudella tavalla. Syksyn aikana raati on käynyt läpi noin 60 eri tieteenaloja edustavaa kirjaa niin humanistisista aineista, yhteiskuntatieteistä kuin luonnontieteistäkin. Arvioissaan raati on kiinnittänyt huomiota erityisesti tiedekirjalle tyypillisiin piirteisiin, kuten vertaisarviointiin, lähdeviitteistöön, toimivaan rajaukseen sekä käsiteltävien kysymysten, käytettyjen menetelmien ja taustalla olevien ajatusten esiin tuomiseen. Raati toivoo palkinnon kannustavan tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia, sillä vain näiden kautta voi kotimainen monografia säilyä arvostettuna ja vaikuttavana julkaisemisen muotona.

 

PALKINTORAADIN PERUSTELUT

Marjo Laitala & Vesa Puuronen: Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino 2016, 286 s.) Vuoden tiedekirja 2016.

Yhteiskunnan tahra -kirjan kansikuva

Marjo Laitalan ja Vesa Puurosen tutkimus käsittelee Suomessa koulukoteihin sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia vuosina 1940–1985. Tutkimus perustuu muistitietoon, joka valaisee koulukoteihin sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia koulukotiajasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu koulukotien kurikäsityksiä ja tutkittu erityisesti kasvatuksen ideaa. Näiden tutkimusten lähdeaineistona olleet koulukotien dokumentit eivät monastikaan kerro väkivallasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mielivallasta, kiusaamisesta tai muusta kaltoin kohtelusta. Laitalan ja Puurosen muistitietoon perustuva tärkeä tutkimus tuo esiin ”toista tietoa” – koulukotien kasvattien oman kokemuksen.   

Yhteiskunnan tahra osoittaa, että huostaanotoissa ja koulukotisijoituksissa on tapahtunut vääryyksiä ja että koulukotien idea ja käytänteet ovat osa valtiollisen uusrasismin järjestelmää, jonka avulla on hallittu alhaisessa sosiaalisessa asemassa olevia ryhmiä ja niiden yksittäisiä jäseniä. Laitala ja Puuronen korostavat inhimillisyyden, oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja tasa-arvon tutkimisen tärkeyttä yhteiskunnassa. Tutkimus painottaa, että yhteiskunnan tulee reagoida vääryyksiin myös jälkikäteen. Sujuvasti ja mukaansatempaavasti kirjoitettu tutkimus on osaltaan vaikuttanut siihen, että valtio marraskuussa 2016 pyysi anteeksi lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluilta henkilöiltä. 

KM Marjo Laitala on sosiologian tutkija ja YT Vesa Puuronen sosiologian professori Oulun yliopistossa.

 

Ilkka Hanski: Tutkimusmatkoja saarille: Luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. (Gaudeamus 2016, 351 s.) Kunniamaininta.   

Tutkimusmatkoja saarille -kirjan kansikuva

 

Tutkimusmatkoja saarille on akateemikko Ilkka Hanskin viimeiseksi jäänyt teos, jonka on hänen englanninkielisestä käsikirjoituksestaan suomentanut Jorma Keskitalo. Hanskin elämäntyö saariekologian tutkimuksessa on ollut kansainvälisestikin mitattuna tieteen ehdotonta eturintamaa.  Borneosta Grönlantiin ulottuvien tutkimuskohteiden esittely saa lukijan havahtumaan, millaisia seurauksia ihmisen toiminnalla on luonnon monimuotoisuudelle ja miten tämä monimuotoisuus on vaarantumassa. Hyvin kirjoitettu ja taidokkaasti toimitettu kirja avaa tutkijan työtä lukijalle ymmärrettävästi. Niin asiantuntijat kuin luonnontieteistä yleisesti kiinnostuneet lukijat voivat ammentaa kirjasta jotakin uutta ja kiehtovaa.

Akateemikko Ilkka Hanski (1953–2016) oli ekologian ja evoluutiobiologian professori ja tutkija Helsingin yliopistossa.  

 

Palkittujen kirjojen kansikuvat ovat noudettavissa osoitteesta:

http://www.tieteessatapahtuu.fi/vtkkannet2016.zip

 

Lisätietoja:
Johanna Lilja
Julkaisupäällikkö
Tieteellisten seurain valtuuskunta
johanna.lilja@tsv.fi
puh. 09 228 69 229,
044 730 5737