Vuoden tiedekirja -palkinto teokselle Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus

Vuoden tiedekirja   15.3.2021 8.26   Päivitetty 20.9.2021 11.57

Suomen tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakama 25 000 euron suuruinen Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty teokselle Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Teoksen ovat toimittaneet professori Esa Väliverronen ja tutkija Kai Ekholm. Sen kustantaja on Vastapaino. 

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään ansioituneella suomalaiselle tiedekirjalle. Palkinnolla tuetaan ja nostetaan esille korkeatasoista tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa suomen- tai ruotsinkielistä kirjallisuutta. Vuoden tiedekirja -palkinnon valintaperusteissa korostettiin tänä vuonna tieteen ja tutkijoiden mahdollisuuksia auttaa maailmaa sitä ravisuttavien ongelmien ratkaisemisessa. Voittajan valinnassa raati kiinnitti huomiota tutkijayhteisön yhteistyön tuloksena syntyneen Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus -teoksen kykyyn välittää suurelle yleisölle tietoa tieteen vapaudesta ja tutkijoiden sananvapaudesta sekä monenlaisista pyrkimyksistä niiden rajoittamiseen.

Itsenäinen raati valitsi voittajateoksen kuudenkymmenviiden viime vuonna ilmestyneen kotimaisen tiedekirjan joukosta. Joukossa oli monografiatutkimuksia, toimitettuja artikkelikokoelmia, kokoavia yleisesityksiä ja aiemman tutkimuksen popularisointeja. Raadin mukaan professori Esa Väliverrosen ja tietokirjailija, tutkija Kai Ekholmin toimittama artikkelikokoelma on ajankohtainen puheenvuoro teemoista, joiden ymmärtäminen on merkityksellistä kaikille kansalaisille ja viime kädessä koko maapallolle.

– Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus on yleistajuisesti kirjoitettu teos, joka uskoaksemme tavoittaa lukijoita myös tutkimuksen ja akateemisen opetuksen ulkopuolella. Sen viesti sekä poliittisille päättäjille että kansalaisille on kirkas: puolustamalla tieteen ja tutkijoiden vapautta puolustetaan myös yhteistä hyvää sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa sensuurilta, ohjailulta, vihapuheelta ja vaientamiselta, perustelee raati.

Vuosittain myönnettävän Vuoden tiedekirja -palkinnon kriteereinä ovat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot. Tiedekirjan tulee perustua tutkimukseen ja parhaimmillaan teoksesta välittyy myös hyvä tieteellinen synteesi. Vuoden tiedekirja -palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Sen rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla. Vuoden 2020 voittajan valitsivat dosentti Oula Silvennoinen, dosentti Tommi Tenkanen ja professori Soile Veijola. Raadin sihteerinä toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki.

Teoksen Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus kansikuva.

Raadin perustelut

Esa Väliverrosen ja Kai Ekholmin toimittama artikkelikokoelma Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus (Vastapaino 2020) on ajankohtainen puheenvuoro viime kädessä kaikkia kansalaisia koskevasta aiheesta: tieteen vapaudesta ja tutkijan sananvapaudesta sekä monenlaisista pyrkimyksistä niiden rajoittamiseen.

Tieteellinen tutkimus on paras käytettävissä oleva keinomme päätellä, mikä on totta ja yhteisesti jaettavissa olevaa todellisuutta. Sen keskeinen periaate ja toiminnan edellytys on tieteenharjoittajien ja tutkimuslaitosten riippumattomuus. Tutkimuksen vapautta kaventamalla ihmiskunta heikentää mahdollisuuksiaan toimia yhä monimutkaisemmaksi käyvässä maailmassa, jossa paitsi ongelmat myös ratkaisut ovat väistämättä yhteisiä.

Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus on monipuolinen sekä erinomaisesti jäsennelty ja toimitettu teos tieteenteon edellytyksistä ja nykyisistä haasteista. Kirjan eri lukuja on ollut kirjoittamassa 17 tutkijaa eri tieteenaloilta: luonnontieteistä ja yhteiskuntatieteistä humanistiseen ja teknologian tutkimukseen.

Teoksen luvuissa tarkastellaan tieteen vapauden ja vaikuttavuuden ohella muun muassa tieteen markkinoita, tutkijoiden sananvapautta vaarantavia rakenteellisia ja henkilöön kohdistuvia uhkia, tieteen roolia poliittisessa päätöksenteossa sekä tutkimuslaitosten riippumattomuutta rapauttavaa poliittista ja taloudellista ohjailua.

Kirja on yleistajuisesti kirjoitettu ja tavoittaa toivottavasti lukijoita myös tutkimuksen ja akateemisen opetuksen ulkopuolella. Sen viesti sekä poliittisille päättäjille että kansalaisille on kirkas. Puolustamalla tieteen ja tutkijoiden vapautta puolustetaan myös yhteistä hyvää ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa sensuurilta ja ohjailulta sekä vihapuheelta ja vaientamiselta.

Kuvassa Vuoden tiedekirjaksi nimitetyn Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus -teoksen toimittaneet Kai Ekholm ja Esa Väliverronen.

Kai Ekholm (vas.) ja Esa Väliverronen ottivat 15.3.2021 Tieteiden talolla vastaan Vuoden tiedekirja -palkinnon. Kuva: Mandi Vermilä.

Esa Väliverronen on viestinnän professori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti julkisuutta ja asiantuntijuuden muutoksia. Kai Ekholm on tohtori, tietokirjailija ja tutkija. Hän on toiminut Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajana.

Lisätietoja:

Sami Syrjämäki
Julkaisupäällikkö
Tieteellisten seurain valtuuskunta
(09) 228 69 229 | sami.syrjamaki@tsv.fi