Tiliselvitysohje

Valtionavustuksen käytöstä raportoidaan täyttämällä sähköinen tiliselvityslomake viimeistään kuusi kuukautta konferenssin päättymisen jälkeen. Selvityksen tulee sisällyttää konferenssin kaikki tuotot ja kulut, ja sen tulee perustua tilinpäätökseen.

Selvityksen liitteeksi toimitetaan:

  • Tilinpäätös (tulos ja tase)
  • Toteutunut ohjelma

Mikäli konferenssin tulot lopullisessa tilinpäätöksessä ovat suuremmat kuin menot, laskuttaa TSV ylijäämästä palautettavan myönnettyä avustusta vastaavan osan. Toteutuneet kulut eivät myöskään saa olla olennaisesti pienemmät kuin hakemuksen budjetissa ilmoitetut eikä myönnetyn avustuksen osuus saa ylittää 30% toteutuneista kuluista.

Päivitetty 1.7.2015 12.48