Tiliselvitysohje

Valtionavustuksen käytöstä raportoidaan täyttämällä sähköinen tiliselvityslomake viimeistään kuusi kuukautta konferenssin päättymisen jälkeen.

Selvityksen liitteeksi toimitetaan:

  • Allekirjoitettu kustannuspaikkaraportti konferenssin kaikista menoista ja tuloista tai vastaava kirjanpidon tosite
  • Toteutunut ohjelma

Mikäli konferenssin tulot lopullisessa tilinpäätöksessä ovat suuremmat kuin menot, laskuttaa TSV ylijäämästä palautettavan myönnettyä avustusta vastaavan osan. Toteutuneet kulut eivät myöskään saa olla olennaisesti pienemmät kuin hakemuksen budjetissa ilmoitetut eikä myönnetyn avustuksen osuus saa ylittää 30% toteutuneista kuluista.

Päivitetty 1.10.2018 11.58