Hakuohje

Avustushakemus tehdään TSV:n verkkosivuilla olevaan sähköiseen hakemustietokantaan, johon hakijan on ensin rekisteröidyttävä. Rekisteröinnin jälkeen TSV lähettää tunnuksen tietokantaan kirjautumista varten. Huom! Tunnus on pyydettävä viimeistään viikkoa ennen hakuajan umpeutumista. Jos vanha tunnus on tallella, käytetään sitä.

LINKKI REKISTERÖITYMISEEN

Hakulomakkeeseen voi tutustua PDF icontässä

Valtion avustus on tarkoitettu ensisijaisesti tärkeimpien ulkomaisten puhujien matkakuluihin. Kansainvälisten tapahtumien osalta voidaan myöntää tukea myös

 • tilakuluihin
 • sihteeristökuluihin
 • viestintään (ei kuitenkaan konferenssijulkaisuihin)

Hakemusta laatiessa huomioonotettavaa:

 • hakijan on oltava luonnollinen henkilö (ei yhdistys eikä laitos), joka on tapahtuman vastuullinen johtaja
 • huolellisesti laadittu hakemus
 • huolellisesti laadittu kokonaisbudjetti, josta ilmenevät kaikki menot ja tulot. Budjetin on oltava tasapainossa ja omarahoitusosuuden riittävä. Budjetti lähetetään hakemuksen mukaan liitteenä.
 • alustava ohjelma, joka lähetetään myös liitteenä
 • ulkomaisten pääpuhujien ansioluettelot liitteenä

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä seuraaviin tarkoituksiin tai tapahtumiin:

 • kansalliset seminaarit, joissa ei ole ulkomaisia puhujia
 • tutkimushankkeiden sisäiset työseminaarit
 • kansainvälisten järjestöjen vuosikokoukset
 • kansainvälisten tutkimushankkeiden valmisteluun tähtäävät työkokoukset
 • ulkomailla järjestettävät konferenssit
 • tutkijakoulutuskurssit ja -kesäkoulut
 • konferenssit, joiden järjestelyt ovat niin alussa, että ohjelmaa ei ole saatavissa tai kutsuttavat puhujat eivät ole tiedossa, tai jotka muuten eivät vastaa yllä mainittuja ehtoja.
 • jos muu valtiolliselta taholta tuleva rahoitusosuus ylittää 30% kokonaistuloista. Sellaiseksi lasketaan esimerkiksi Euroopan Union tai Suomen Akatemian myöntämä projektirahoitus
 • tapahtumat, jotka eivät ole avoimia kiinnostuneelle yleisölle
 • tapahtumat, jotka ovat päätöksentekohetkellä jo ohi.
Päivitetty 18.5.2018 9.59