Kansainväliset konferenssit ja kansalliset seminaarit

Huom! Koronavirus (COVID-19) vaikuttaa monien konferenssien järjestelyihin. Jos konferenssin ajankohta siirtyy, pyydämme lähettämään muutoshakemuksen osoitteeseen avustukset@tsv.fi. Muutoshakemuksessa tulee ilmoittaa mihin myöntöön haetaan muustosta, ja minkälainen muutos on kyseessä sekä perustelu siihen. Jos konferenssi peruutetaan, pitää silti tehdä myönnetystä avustuksesta tiliselvitys. TSV päättää tapauskohtaisesti, voidaanko olla perimättä avustusta kokonaan tai osittain takaisin.

TSV välittää opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan valtionavustuksen kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen. Tuki on sidoksissa Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottoihin ja sitä voidaan myöntää kolmelle vuodelle.

Etusijalla ovat kansainvälisten tieteellisten järjestöjen toistuvat konferenssit, joita suomalaiset omalla vuorollaan järjestävät Suomessa. Merkittävä osa kuluista tulee kattaa osallistumismaksuilla. Poikkeustapauksissa harkinnanvaraisesti voidaan hyväksyä myös muu omarahoitus. Tällöin hakijan on selkeästi osoitettava muu rahoitus, jonka käyttämisestä järjestäjät voivat päättää. Budjetin tasapainoisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Avustuksella voi kattaa korkeintaan 30 % kuluista eikä valtion taholta tuleva rahoitusosuus saa kokonaisuudessaan ylittää 30 %.
Avustusta myönnetään vain Suomessa järjestettäviin tapahtumiin. Poikkeuksen tästä muodostavat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteydessä järjestettävät konferenssit ja seminaarit.

Raportointi ennen lokakuuta 2018 tehdyistä hakemuksista tehdään tiliselvitysverkkolomakkeen kautta (eli päätösnumero 999-alkuinen). Uudemmat myönnöt, joiden päätösnumero alkaa 02-201, raportoidaan uuden hakujärjestelmän kautta.

Hakuajat

Vuosittain järjestetään kaksi hakua. Seuraavat hakuajat ovat 1.-31.10.2022 ja 1.-28.2.2023. Päätökset tehdään vuoden 2023 helmikuun alussa ja toukokuun alussa.

Lisätietoja

Georg Strien: Puh. (09) 228 69 238, sähköposti: avustukset(at)tsv.fi

Päivitetty 11.5.2022 13.04