Hakuohje

Avustushakemus tehdään TSV:n verkkosivuilla olevaan sähköiseen hakemustietokantaan, johon hakijan on ensin rekisteröidyttävä. Rekisteröinnin jälkeen TSV lähettää tunnuksen tietokantaan kirjautumista varten. Huom! Tunnus on pyydettävä viimeistään viikkoa ennen hakuajan umpeutumista. Jos vanha tunnus on tallella, käytetään sitä.

LINKKI REKISTERÖITYMISEEN

Hakulomakkeeseen voi tutustua PDF icontässä.

Valtionavustus on tarkoitettu ensisijaisesti tärkeimpien ulkomaisten puhujien matkakuluihin. Kansainvälisten tapahtumien osalta voidaan myöntää tukea myös

 • tilakuluihin
 • sihteeristökuluihin
 • viestintään (ei kuitenkaan konferenssijulkaisuihin)

Hakemusta laatiessa huomioonotettavaa:

 • huolellisesti laadittu hakemus
 • huolellisesti laadittu kokonaisbudjetti, josta ilmenevät kaikki menot ja tulot. Budjetin on oltava tasapainossa ja omarahoitusosuuden riittävä. Budjetti lähetetään hakemuksen mukaan liitteenä.
 • alustava ohjelma, joka lähetetään myös liitteenä
 • ulkomaisten pääpuhujien ansioluettelot

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:

 • tapahtumat, joissa ei käsitellä liikuntatiedettä
 • kansalliset seminaarit, joissa ei ole ulkomaisia puhujia
 • tutkimushankkeiden sisäiset työseminaarit
 • kansainvälisten järjestöjen vuosikokoukset
 • kansainvälisten tutkimushankkeiden valmisteluun tähtäävät työkokoukset
 • ulkomailla järjestettävät konferenssit
 • tutkijakoulutuskurssit ja -kesäkoulut
 • konferenssit, joiden järjestelyt ovat niin alussa, että ohjelmaa ei ole saatavissa tai kutsuttavat puhujat eivät ole tiedossa, tai jotka muuten eivät vastaa yllä mainittuja ehtoja.
 • tapahtumat, jotka ovat päätöksentekohetkellä jo ohi.
Päivitetty 27.2.2017 15.56