Tiliselvitysohje

Valtionavustuksen käytöstä raportoidaan täyttämällä sähköinen tiliselvityslomake viimeistään kuusi kuukautta konferenssin päättymisen jälkeen.

Huom! Raportointi ennen lokakuuta 2018 tehdyistä hakemuksista tehdään tiliselvityslomakkeen kautta. Uudemmat myönnöt, joiden päätösnumero alkaa 03-201, raportoidaan uuden hakujärjestelmän kautta.

Selvityksen liitteeksi toimitetaan:

  • Allekirjoitettu kustannuspaikkaraportti konferenssin kaikista toteutuneista tuloista ja menoista tai vastaava kirjanpidon tosite
  • Toteutunut ohjelma

Valtionavustusta saa käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.

Avustettavan konferenssin toteutuneita tuloja ja kustannuksia tulee seurata kirjanpidossa omalla kustannuspaikalla.

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksensaajan lopullisesti maksettavaksi.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin.

Mikäli konferenssin tulot ovat suuremmat kuin menot, laskuttaa TSV ylijäämästä palautettavan myönnettyä avustusta vastaavan osan. Toteutuneet kulut eivät myöskään saa olla olennaisesti pienemmät kuin hakemuksen budjetissa ilmoitetut eikä myönnetyn avustuksen osuus saa ylittää 30% toteutuneista kuluista. TSV lähettää laskun palautettavasta summasta tiliselvityksen perusteella.

Päivitetty 22.6.2020 14.27