Tieteellisen kirjallisuuden digitointipäivä

Koulutukset   18.12.2015 10.01   Päivitetty 29.1.2016 11.22

Tieteellisen kirjallisuuden digitointipäivässä 26.1.2016 keskusteltiin tieteellisten julkaisujen takautuvaan digitointiin liittyvistä tekijänoikeuksista, digitoinnin prosessista, tekniikoista ja digitoitujen julkaisujen tallennusalustasta. Lopuksi kuultiin Suomen Tiedekustantajien liiton apurahoista, jotka ovat haettavana helmikuussa. Tiedekustantajat voivat ostaa digitointipalveluja esim. Kansalliskirjastolta tai yksityisiltä toimijoilta tai tehdä digitoinnin itse. Tällä hetkellä ei ole yhtenäistä ratkaisua tallennusalustan ja pitkäaikaissäilytyksen osalta. Digitointipäivässä nostettiin esiin seuraavia vaihtoehtoja: 1) artikkelien säilyttäminen Elektrassa tai jossain muussa lisensoidussa palvelussa 2) aineiston säilyttäminen Kansalliskirjaston julkaisuarkistossa Doriassa 3) artikkelien säilyttäminen TSV:n OJS-alustalla. Kaikki ratkaisumallit edellyttävät neuvotteluja eri osapuolten kesken, ja tämä työ käynnistetään keväällä 2016. 

 

Tilaisuuden palautekyselyyn voi vastata 3.2.2016 mennessä osoitteessa http://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/964399/lang/fi

 

 

OHJELMA

 

10.00-10.15   Johanna Lilja (TSV) Digitointi käyntiin, miksi ja miten?

10.15-10.45   Emilia Palonen (Helsingin yliopisto) Digitoinnin prosessi

10.45-11.30   Jukka-Pekka Timonen (Kopiosto) Tekijänoikeuksien selvittäminen takautuvassa digitoinnissa PDF icon 26.1.2016_Timonen.pdf

11.30-12.20   Maria Rehbinder (Aalto-yliopisto) Creative Commons –lisenssit PDF icon 26.1.2016_Rehbinder.pdf

LOUNAS (omakustanteinen)

13.15-14.00 Jyrki Ilva  ja Lassi Lager (Kansalliskirjasto) Kansalliskirjaston palvelut digitoijalle PDF icon 26.1.2016_Ilva_ja_lager.pdf

14.00-14.30 Antti-Jussi Nygård (TSV) OJS digitoitujen aineistojen tallennusalustana PDF icon 26.1.2016_Nygård.pdf

KAHVI

15.00-15.45  Raimo Parikka (Suomen tiedekustantajien liitto) Miten teen hyvän vanhojen julkaisujen digitointihakemuksen Suomen tiedekustantajien liitolle? PDF icon 26.1.2016_Parikka.pdf

15.45-16.00 Loppukeskustelu 

Pienet muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.