Tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille, eli lyhemmin vertaisarviointitunnus, on tarkoitettu tiedekustantajille, jotka haluavat merkitä julkaisemansa vertaisarvioidut kirjat ja artikkelit. Sähköinen hakulomake ja muut tunnusta koskevat lisätiedot löytyvät tältä sivustolta (ks. valikko vasemmalla).

Tunnuksen käyttöönoton tavoitteena on yhdenmukaistaa kotimaisen tiedekustantamisen vertaisarviointikäytäntöjä sekä edistää julkaisujen laadunarvioinnin läpinäkyvyyttä. Tieteellistä laadunarviointia koskevien yhteisten kansallisten standardien määrittely auttaa kustantajia, arvioijia ja kirjoittajia kehittämään omaa toimintaansa sekä parantamaan julkaisujensa laatua. Tunnus myös ilmaisee selkeästi lukijoille, mitkä kirjoitukset ovat vertaisarvioituja.

Tunnuksen käyttöoikeutta voivat hakea Suomessa tieteellistä julkaisutoimintaa säännöllisesti harjoittavat toimijat, kuten kustantamot ja tieteelliset seurat. Käyttöoikeuden saadakseen kustantajan ei tarvitse keskittyä yksinomaan tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen, vaan esimerkiksi yleiskustantamo voi hakea tunnusta tieteellistä tuotantoaan varten.

Käyttöoikeuden myöntäminen edellyttää, että tieteelliset julkaisut läpikäyvät vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Lisäksi kustantaja sitoutuu täyttämään muut käyttöoikeudelle asetetut ehdot. Tunnuksen hakeminen on maksutonta eikä siihen liity jäsenyysehtoja.

Tunnus otettiin käyttöön lokakuussa 2014. Sen kehittämisestä vastaa kustannusalan asiantuntijoista sekä OKM:n ja TSV:n edustajista koostuva ohjausryhmä.

Vertaisarviointitunnuksen visuaalinen ilmisasu.

Lisätietoja

Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen tunnus(at)tsv.fi

Päivitetty 9.9.2020 10.00