Seurakyselyn tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) toteuttaman seurakyselyn vastaajarekisteristä. Kyselyllä selvitetään suomalaisten tieteellisten seurojen toimintaa vastuullisen tieteen edistämisessä.

Laatimispäivä 14.10.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Osoite: Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

Puhelinvaihde: (09) 228 691

Sähköpostiosoite: tsv(at)tsv.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Projektin vastuullinen tutkija Elina Late, elina.late(at)tsv.fi

3. Rekisterin nimi

Kysely tieteellisille seuroille vastuullisen tieteen toiminnasta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyssä kerätään tietoja suomalaisten tieteellisten seurojen toiminnasta. Vastaajat voivat ilmoittaa kyselyssä sähköpostiosoitteensa, jos haluavat osallistua tuotepakettien arvontaan. Sähköpostia tarvitaan, jotta arvonnan voittajiin voidaan ottaa yhteyttä palkintojen lähettämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Kyselyssä pyydetään ilmoittamaan mm. tieteellisen seuran nimi, tieteenala(t) sekä tärkeimmät tehtävät. Kyselyssä kysytään sähköpostiosoitetta niiltä vastaajilta, jotka haluavat osallistua arvontaan. Sähköpostiosoitteen lisäksi ei kerätä muita henkilötietoja.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyssä kerätyt tiedot vastaajien sähköpostiosoitteista tuhotaan arvonnan jälkeen. Tieto vastanneiden seurojen nimistä tuhotaan tutkimuksen jälkeen. Muu kyselyssä kerätty aineisto tallennetaan Tietoarkistoon (FSD), ja aineiston jatkokäyttö sallitaan tutkimustarkoituksiin.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tässä kyselyssä kerättäviä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Arvontaa varten kerättäviä sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisille, ja tiedot vastaajien ilmoittamista sähköpostiosoitteista tuhotaan arvonnan jälkeen.

9. Tarkastusoikeus

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Sähköpostiosoitteen jättäneillä vastaajilla on tarkastusoikeus aineistoon siihen saakka kunnes sähköpostiosoitteet tuhotaan. Ilman tarkkoja tunnistetietoja (nimi tai sähköpostiosoite) ei asianomainen voi tarkistaa tietoja.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sähköpostiosoitteen jättäneillä vastaajilla on oikeus vaatia antamiensa tietojen korjaamista. Ilman tarkkoja tunnistetietoja (nimi tai sähköpostiosoite) ei asianomainen voi tarkistaa tietoja.

Päivitetty 14.10.2021 8.51