Lisää suomalaisia avoimia lehtiä DOAJ-tietokantaan

Tiedotteet   27.8.2019 12.12   Päivitetty 24.6.2020 12.33

DOAJ (Directory of Open Access Journals) ja Tieteellisten seurain valtuuskunta käynnistävät pilottiprojektin, jonka tavoitteena on edistää Suomessa julkaistavien vertaisarvioitujen avointen lehtien rekisteröintiä DOAJ-tietokantaan. Vuoden mittainen pilotti päättyy toukokuussa 2020. Kaikille avoin infotilaisuus järjestetään 3.12. Tieteiden talolla.

DOAJ määrittää kansainvälisiä standardeja avoimille vertaisarvioiduille lehdille. Tietokanta sisältää 13500 lehteä, joita julkaistaan 75 eri kielellä 131 maassa, mikä heijastaa tieteellisen tutkimuksen alueellista ja kielellistä monimuotoisuutta.

Kaikki avoimet lehdet eivät kuitenkaan sisälly DOAJ-tietokantaan (voit lukea tästä DOAJ:n englanninkieliseltä sivulta). Bo-Christer Björk osoittaa tuoreessa englanninkielisessä artikkelissaan, että DOAJ sisältää 42 prosenttia Pohjoismaissa julkaistavista avoimista lehdistä, ja että indeksoinnissa on huomattavia maiden välisiä eroja. Norjassa julkaistavista avoimista lehdistä 68 prosenttia on indeksoitu DOAJ:n tietokantaan, mutta suomalaisista avoimista lehdistä mukana on vain 23 prosenttia.  

Plan S -tavoitteita koskevassa avoimessa englanninkielisessä kirjeessä DOAJ pyysi ihmistieteitä edustavia toimijoita auttamaan DOAJ-indeksointiin sopivien lehtien tunnistamisessa. Tieteellisten seurain valtuuskunnassa toimiva Julkaisufoorumi vastasi pyyntöön ja tunnisti Suomesta noin 160 potentiaalista OA-lehteä, joista 29 on indeksoitu DOAJ-tietokantaan. TSV ja DOAJ sopivat yhteistyöstä puuttuvien lehtien rekisteröimiseksi.  

DOAJ, Julkaisufoorumi ja TSV:n julkaisupalvelut  pyrkivät yhteistyössä helpottamaan mahdollista DOAJ-indeksointia viestimällä kriteereistä, kääntämällä ohjeita, ja järjestämällä opastukseen ja hakemusten valmisteluun tarkoitettuja työpajoja. Pilotin tavoite on myös kannustaa ei-avoimia lehtiä harkitsemaan avointa julkaisemista. 

Julkaisufoorumi ylläpitää tieteellisten vertaisarvioitujen lehtien ja kirjakustantajien kansallista tasoluokitusta, joka perustuu tieteenaloittaisten asiantuntijapaneelien arviointiin. Kaikki tunnistetut avoimet lehdet on hyväksytty vertaisarvioitujen julkaisukanavien luokitukseen. Osa lehdistä käyttää myös TSV:n vertaisarviointitunnusta, joka osoittaa lehtien sitoutuneen korkeatasoiseen vertaisarviointiin ja tieteelliseen käytäntöön.

Suurin osa suomalaisista vertaisarvioiduista lehdistä on voittoa tavoittelemattomia ja tieteellisten seurojen julkaisemia. Yksi TSV:n strategian painopisteistä vuosille 2019-2023 on jäsenyhteisöjen avoimen julkaisemisen edistäminen, joten DOAJ-pilotti tukee vahvasti valtuuskunnan tavoitteita. TSV vastaa myös avoimen tieteen kansallisesta koordinaatiosta, jonka puitteissa työstetään kansallista avoimen julkaisemisen strategiaa sekä suositusta tutkijan vastuulliseen arviointiin.

Lisätietoja

Janne Pölönen (janne.polonen(at)tsv.fi)
Sami Syrjämäki (sami.syrjamaki(at)tsv.fi)
Dominic Mitchell (dom(at)doaj.org)