Suomi liittyi eurooppalaiseen yhteiskunta- ja humanististieteellisten alojen arviointia kehittävään verkostoon

Tiedotteet   28.9.2016 10.55   Päivitetty 28.9.2016 15.05

European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities eli ENRESSH on uusi COST-toimi, joka alkoi huhtikuussa 2016 ja päättyy huhtikuussa 2020. Projektin tavoitteena on laatia ehdotus tutkimuksen arvioinnin parhaiksi käytännöiksi yhteiskunta- ja humanististieteellisillä aloilla. Hankkeessa on mukana tutkimuksen arvioinnin asiantuntijoita, tutkimushallinnon edustajia sekä ihmistieteiden tutkijoita 36 maasta.

Toimen tarkoitus on verrata eri puolilla Eurooppaa kehitteillä olevia ihmistieteiden arviointimekanismeja, jotta vältetään tarpeeton päällekkäisyys ja saadaan aikaan parempia tuloksia. Verkoston toiminta käynnistetään kartoittamalla ihmistieteiden arviointia koskevaa tutkimusta ja käytäntöjä osallistujamaissa. Seuraavina vuosina projektiryhmä järjestää konferensseja, työpajoja ja tapaamisia, joissa pyritään edistämään ihmistieteiden arviointia koskevaa yhteisymmärrystä tiedeyhteisön, hallinnon ja päättäjien välillä.

Euroopan laajuisella yhteistyöllä pyritään edistämään tutkimuksen arviointimenetelmiä, jotka tukevat ihmistieteille ominaisia tapoja tuottaa tutkimustietoa ja lisäarvoa yhteiskunnalle. Verkosto toimii työryhmissä, jotka ovat 1. Ihmistieteellisen tutkimuksen arvioinnin käsitteelliset viitekehykset; 2. Ihmistieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi ja vaikuttavuus; 3. Tietokannat ja niiden käyttö ihmistieteellisen tutkimuksen ymmärtämiseksi.

European Cooperation in Science and Technology eli COST on yksi Euroopan pitkäikäisimmistä tutkimusyhteistyötä tukevista verkostoista. Se tukee eurooppalaisten tutkijoiden verkostoitumista ja edistää korkeatasoista tutkimusta. Puiteohjelma tuo kansallisen tason toimijoita Euroopan laajuiseen yhteistyöhön toimien yhteyslinkkinä päätöksentekijöiden, tiedeyhteisön ja yhteiskunnan välillä. COST-toiminnalla on merkittävä rooli Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) kehittämisessä. COST saa tukea EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Suomesta ENRESSH-johtoryhmän jäseniksi on nimitetty tutkijatohtori Reetta Muhonen Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksesta (TaSTI) ja suunnittelija Janne Pölönen Tieteellisten seurain valtuuskunnasta (TSV). Varajäseneksi on nimetty suunnittelija Anna-Sofia Ruth TSV:sta.

Mikäli haluat liittyä Suomen ENRESSH-toimijoiden postituslistalle, lähetä viesti ”subscribe enresshsuomi” sähköpostiosoitteeseen majordomo(at)lista.tsv.fi. Laita viestin otsikoksi ”enressh”.

Lisätietoja
COST-Action ENRESSH: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15137
ENRESSH Facebookissa: http://www.facebook.com/ENRESSH/  
Reetta Muhonen: Reetta.Muhonen(at)staff.uta.fi
Janne Pölönen: janne.polonen(at)tsv.fi
Anna-Sofia Ruth: anna-sofia.ruth(at)tsv.fi