TSV:n hallituksen puheenjohtaja vaihtuu

Tiedotteet   23.1.2015 12.18   Päivitetty 5.2.2015 10.11

Professori, vararehtori Keijo Hämäläinen on valittu TSV:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2015. Emeritusprofessori Ilkka Niiniluodon puheenjohtajuuskausi päättyi vuoden 2014 lopussa ja samalla hän jäi pois TSV:n hallituksesta, johon hän tuli Suomalaisen Tiedeakatemian nimeämänä keväällä 2000. NIiniluoto valittiin heti samana vuonna puheenjohtajaksi Päiviö Tommilan jälkeen. Hän oli jo aikaisemmin ollut mukana Tieteen päivillä ja TSV:n tieteenhistoriahankkeessa. TSV:n hallituksen puheenjohtajakautta, jonka aikana Niiniluoto on ollut myös Helsingin yliopiston vararehtori, rehtori ja kansleri, on kestänyt 15 vuotta.

Tieteellisissä seuroissa Niiniluoto on ollut pisimpään mukana Suomen Filosofisessa Yhdistyksessä (SFY), jonka sihteeriksi akateemikko G. H. von Wright kutsui hänet nuorena maisterina vuonna 1970. Puheenjohtajaksi hän tuli vuonna 1975, joten ensi keväänä tulee puheenjohtajuutta 40 vuotta täyteen. Vuodesta 1980 lähtien Niiniluoto on ollut SFY:n kansainvälisen julkaisusarjan Acta Philosophica Fennican päätoimittaja.  Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1985. Suomen tieteentutkimuksen seuran puheenjohtajana hän toimi vuosina 1985–86. Niiniluoto on lisäksi jäsen lukuisissa kansainvälisissä tieteellisissä seuroissa filosofian alalla sekä monissa suomalaisissa eri alojen tieteellisissä seuroissa. Hän toteaa, että ”lähtökohtana on ollut se, että filosofin – erityisesti tieteenfilosofin – täytyy tietää jotain kaikista aloista ja seurata monipuolisesti tieteellisiä aikakausilehtiä”.

Keijo Hämäläinen on TSV:n hallituksessa Suomalainen Tiedeakatemian edustaja. Hän on Helsingin yliopiston fysiikan professori toimenkuvanaan kokeellinen kiinteän olomuodon fysiikka. Hän on ollut Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani kaudella 2010–13 ja vuoden 2014 alusta Helsingin yliopiston vararehtori. Hänen vastuulleen vararehtorina kuuluvat tutkimusasiat, opetus- ja opintoasiat, infrastruktuurit, tietotekniikka, innovaatiotoiminta sekä suhteet sektoritutkimuslaitoksiin.

FT Cecilia af Forselles on valittu hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2015. Forselles on TSVn hallituksessa Suomen Oppihistoriallisen Seuran edustaja. Forselles on toiminut vuodesta 2005 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastonjohtajana.Hänellä on useita luottamustehtäviä eri seuroissa, säätiöissä ja organisaatioissa.