TSV:n kevätkokouksen 11.3.2019 päätöksiä

Tiedotteet   20.2.2019 13.40   Päivitetty 3.4.2019 15.29

TSV:n kevätkokouksen 11.3.2019 päätöksiä

Valtuuskunnan uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Anatomici Fenniae, Finnish Bone Society, Suomen Eurooppa-tutkimuksen seura, The International Society for Orthodox Church Music (ISOCM) ja Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. Hakemuksia oli yhteensä kahdeksan.      

Kokous hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi kokous käsitteli vuoden 2019 talousarvion tarkastuksen. Kokouksessa kerrottiin myös käynnissä olevasta Tieteiden talon kehittämissuunnitelmasta, avoimen tieteen kansallisesta koordinaatiosta ja muista ajankohtaisista asioista, joista lisätietoa www.sivuilta www.tsv.fi ja TSVn Facebookista. Kokoukseen osallistui yhteensä 43 jäsenseuraa.

Toimintakertomus julkaistaan kevään aikana www-sivuilla https://tsv.fi/fi/toiminta/asiakirjat