Vauhtia kotimaisten tieteellisten julkaisujen digitointiin

Tiedotteet   8.4.2016 11.38   Päivitetty 18.4.2016 17.09

Nyt jaetut apurahat mahdollistavat useiden julkaisujen ja yhteensä yli 100 000 sivun digitalisoinnin ja käytön tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Yhteensä apurahoja myönnettiin 129 670 euroa 21 tieteelliselle kustantajalle. Lista apurahan saajista löytyy Suomen tiedekustantajien liiton verkkosivuilta (http://www.tiedekustantajat.fi/apurahat.php).

Mittavin digitointihanke on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Historiallisen Seuran tavoite saattaa Suomen Historiallisen Seuran kirjasarjoissa vuosien 1866–2010 välillä julkaistut teokset verkkoon avoimesti luettaviksi seuraavien kolmen vuoden aikana. Ne muodostavat historiallisen ja kulttuurillisen kokonaisuuden, jonka verkkojulkaiseminen helpottaa merkittävällä tavalla historiantutkijoiden työtä. Alan keskeinen kotimainen tieteellinen tuotanto on sen jälkeen käytettävissä yhdessä tarkoituksenmukaisessa käyttöliittymässä, ja kaikkiin teoksiin on mahdollista tehdä hakuja. Saatu apuraha mahdollistaa hankkeen toteutumisen.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran hankkeissa digitoidaan vaikeasti saatavilla olevaa aineistoa 1870-luvulta 1940-luvulle. 1800-luvun julkaisuista moni on loppuunmyyty ja saatavilla ainoastaan kirjastoissa. Digitoinnin ja avoimen saatavuuden jälkeen ne ovat entistä useampien tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden aihepiiristä kiinnostuneiden käytettävissä. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa.

Suomen tiedekustantajien liiton tunnustuspalkinnon 5 000 euroa saa tänä vuonna Politiikasta.fi -sivusto merkittävästä panoksestaan tutkimustiedon välittämisessä julkiseen keskusteluun ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.

Suomen tiedekustantajien liitto myöntää apurahoja kahdesti vuodessa kotimaisen tieteellisen julkaisutoiminnan edistämiseen. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Kopiosto kerää korvaukset teosten kopioinnista ja tilittää ne jäsenjärjestöilleen muun muassa apurahoina edelleen jaettaviksi.

Lisätietoja:
Suomen tiedekustantajien liiton puheenjohtaja Anne Mäntynen, anne.mantynen@helsinki.fi, anne.k.mantynen@jyu.fi, puh. 0500 345 153 tai 040 805 4119.