Päättyneet hankkeet

ROSiE

eli Responsible Open Science in Europe 2021–2024

Rosie-hankkeen logo.

ROSiE on avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävä hanke, jossa kehitettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa käytännön työkaluja vastuullisen avoimen tieteen ja kansalaistieteen edistämistyöhön. Konsortiossa oli mukana 12 organisaatiota kymmenestä eri maasta, ja hanketta koordinoi Oslon yliopisto. Kolmivuotinen hanketta rahoitettiin EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

TSV oli mukana useammassakin hankkeen yhdeksästä osiosta, mutta niistä kolme oli keskeisimpiä:

Vastuullisen avoimen tieteen linjauskehikko (WP5): Osiossa analysoitiin Euroopan maiden avoimen tieteen linjausten ja suositusten tilaa, sekä luotiin vastuullisen avoimen tieteen yleisiä (ROSiE General Guidelines on Responsible Open Science, englanniksi) ja tiedealakohtaisia ohjeistuksia. 

Avoimen tieteen “knowledge hub” (WP6): Projektissa kehitettiin avoimen tieteen ”knowledge hub”, jonka tavoitteena on ollut  tuottaa käyttäjäystävällinen alusta avoimen tieteen ja tutkimusetiikan kysymysten parissa toimiville ja niistä kiinnostuneille. ROSiE Knowledge Hub (englanniksi) kokoaa yhteen projektin tuotoksia, kuten tietoa ja työkaluja avoimen tieteen infrastruktuureista sekä tutkimuseettisistä ja avoimeen tieteen juridisista kysymyksistä. 

Vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaalit (WP7): Osiossa tuotettiin vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaaleja eri kohderyhmille, kuten opiskelijoille, tutkijoille ja  kansalaistieteilijöille.

Lisäksi TSV osallistui muun muassa hankkeen viestintään ja yleiseen koordinointiin.

Kaikki hankkeen tuotokset löytyvät hankkeen verkkosivuilta (englanniksi) sekä hankkeen Zenodo-tilasta (englanniksi).

ROSiE-hankkeen lopputapahtuma ‘Research Integrity in Open Science for Europe’ (STOA Academic Freedom Roundtable) järjestettiin 21.2.2024 Euroopan parlamentissa Brysselissä. Tallenne on toistaiseksi katsottavissa Euroopan parlamentin sivuilla. Tapahtuman ohjelma ja puhujat löytyy hankkeen verkkosivuilta.

TSV:lta mukana hankkeessa olivat Elina Koivisto, Hanna Lahdenperä, Ilmari Jauhiainen ja Henriikka Mustajoki.

EOSC Co-Creation 2020–2021

TSV:n (Julkaisufoorumi & Avoin tiede) vetämä EOSC Co-Creation-hanke (1.9.2020–31.3.2021) selvitti, mikä on tutkijoiden arviointiin käytettävien tietojen nykytila suhteessa FAIR-dataan ja laati tulevaisuuden vision FAIR-datan käytöstä tutkijoiden arvioinnissa. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Re-usable). Hankkeen rahoitti Euroopan unionin koordinoima ja rahoittama EOSC eli European Open Science Cloud.

Hankkeeseen kuului kaksi toisiinsa tiiviisti liittynyttä osaprojektia. Projektin ensimmäisessä osassa selvitettiin FAIR-datan käytön nykytilaa. Osaprojektissa laadittiin katsaus käytössä olevista tietomalleista, tietojärjestelmistä sekä arviointia koskevista linjauksista ja suosituksista. Kokonaiskuvaa täydennettiin tutkimusorganisaatioille ja -rahoittajille toteutetulla verkkokyselyllä, tapaustutkimuksilla sekä alustavalla FAIR-datamallien ja informaatiosysteemien visiolla.

Projektin toinen osa tuotti tulevaisuuden vision FAIR-datan käytöstä sekä siihen johtavan tiekartan. Sekä visio- että tiekarttatyö toteutettiin yhteistyössä eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa verkkotyöpajoissa ja kansainvälisesti avoimen kommentoinnin avulla.

Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin Avoimen tieteen verkkosivuilla. Hankkeen loppuraporttiin (englanniksi) voi tutustua Avoimen tieteen verkkosivuilla tai sen voi lukea avoimesti Zenodossa (englanniksi).

Hankkeen vastuuhenkilöinä TSV:ltä olivat pääsihteeri Henriikka Mustajoki ja pääsihteeri Janne Pölönen.

Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan (Kotilava) 2015–2019

Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan (Kotilava) oli vuosina 2015–2019 toteutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston yhteishanke. Hanke pyrki parantamaan lehtien toimintaedellytyksiä Suomessa luomalla niille avoimen julkaisemisen mahdollistavan rahoitusmallin sekä alentamalla julkaisutoimintaan liittyviä teknisiä kustannuksia.

TSV:n vastuulla oli avoimen julkaisemisen tukeminen teknisestä näkökulmasta katsottuna, ja hankkeen konkreettiseksi tavoitteeksi otettiin kustannustehokkaan teknisen alustan luominen tiedelehtien käyttöön. Lähtökohtana toimi TSV:n ylläpitämä Open Journal Systems -alusta, jota hankkeen alkaessa käytti reilu parikymmentä jäsenseuran lehteä. Reilut kaksi vuotta kestäneessä kehitysprojektissa vanha OJS-alusta päivittyi tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitetuksi Journal.fi-palveluksi, jonne kotiutui jo sen ensimmäisenä toimintavuotena lähemmäs 50 tiedelehteä.

TSV:lta mukana hankkeessa olivat Johanna Lilja ja Antti-Jussi Nygård.

Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta: https://kotilava.fi/etusivu

Päivitetty 11.3.2024 14.10