Verkkojulkaisut

Tieteellisten seurain valtuuskunnalla on kaksi julkaisusarjaa: Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisusarja ja Vastuullisen tieteen verkkojulkaisusarja. Ne ovat luettavissa ja ladattavissa TSV:n ylläpitämässä Edition.fi-portaalissa.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisusarjassa (ISSN 2242-8011) julkaistaan TSV:n tuottamia oppaita, raportteja, suunnitelmia ja luetteloja, jotka liittyvät TSV:n tai sen jäsenseurojen toimintaan.

Vastuullisen tieteen julkaisusarjassa (ISSN 2670-062X) julkaistaan julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiedeviestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen.

Päivitetty 22.3.2022 9.05