Etiikan päivä kokoaa eri tieteenalojen edustajat yhteen

Uutiset   1.3.2022 9.44   Päivitetty 16.3.2022 7.39

Etiikan päivä on tieteen tutkimuseettisiä kysymyksiä monitieteisesti käsittelevä seminaari. Tämänvuotinen Etiikan päivä järjestetään virtuaalitapahtumana 15.3.2022. 

Etiikan päivä on koonnut eri tieteenalojen edustajat yhteen jo vuodesta 2011. Vuosittain järjestettävä asiantuntijaseminaari tarjoaa monialaisen katsauksen tutkimusetiikan ja -integriteetin ajankohtaisista aiheista asiantuntijoille, tutkijoille ja tohtorikoulutettaville sekä kaikille muille tieteen parissa toimiville ja tutkimusetiikasta kiinnostuneille. 

– Etiikan päivä pyrkii tavoittamaan eri tieteenalojen tutkijat ja asiantuntijat, joiden työhön tutkimusetiikka liittyy. Alusta asti tarkoituksena on ollut, että seminaarissa käsitellään erilaisia tutkimusetiikan aiheita yleistajuisesti ja kaikkien tieteenalojen edustajille ymmärrettävällä tavalla, kertoo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof

Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä toimiva Tutkimuseettinen neuvottelukunta on tapahtuman päävastuullinen järjestäjä, mutta kokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kansallisten eettisten neuvottelukuntien ja niiden jäsenistä muodostuvan ohjelmatyöryhmän kesken. Päivän tarkoituksena on toimia paitsi laajempaa yleisöä myös neuvottelukuntien välistä tiedonvaihtoa palvelevana areenana.

– Kaikilla kansallisilla eettisillä neuvottelukunnilla on velvollisuus tiedottaa tutkimusyhteisöä oman alansa ajankohtaisista asioista, ja tätä vaatimusta Etiikan päivä osaltaan täyttää, kertoo Spoof.

Etiikan päivän logo ja päivämäärä 15.3.2022

Kuva: Etiikan päivä.

Tutkimusetiikan kansainvälisiä ulottuvuuksia ja globaalin vastuun kysymyksiä

Etiikan päivä on perinteisesti järjestetty Tieteiden talolla Helsingin Kruununhaassa. Seminaareissa on käsitelty esimerkiksi vastuullista tiedettä, tiedon käyttöä hyvään ja pahaan, tutkittavan oikeuksia sekä tieteen etiikkaa ja politiikkaa. Vuoden 2022 ohjelma syventyy tutkimusetiikan kansainvälisiin ulottuvuuksiin ja globaalin vastuun kysymyksiin. 

– Tulevan seminaarin ohjelma on jälleen hieno ja ajankohtainen. Seminaarin avaa kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava EU-komissaari Jutta Urpilainen. Päivän aikana kuullaan puheenvuoroja esimerkiksi tieteen vapaudesta ja tutkijan sananvapaudesta, ihmisoikeuksista ja globaalin etelän tutkimuksesta sekä tekoälyn etiikasta.

Koronapandemian takia Tieteiden talon tiloista on kahtena edellisenä vuotena jouduttu luopumaan, ja nyt Etiikan päivä järjestetään toista kertaa verkossa. Spoofin mukaan etätapahtumat ovat kuitenkin tuoneet mukanaan myös hyvää.

– Viime vuonna seminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalitapahtumana. Päivä keräsi ennätysyleisön. Verkossa järjestettävä seminaari on saavutettavuuden kannalta parempi kuin perinteiden, Helsingissä järjestettävä, mutta kontakteja ei synny vanhaan malliin.

Etiikan päivän 2022 ohjelma koostuu aamupäivällä järjestettävistä suomenkielisistä verkkotyöpajoista ja iltapäivällä kuultavista sessioista sekä puheenvuoroista. Työpajoissa tarkastellaan rahoituksen hakemisen etiikkaa ja uudistuvaa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK) -ohjetta

– Jatkossa olisi hyvä, jos Etiikan päivä pystyisi tarjoamaan myös englanninkielistä ohjelmaa Suomen kansainvälistyvälle tutkijakunnalle, sanoo Spoof.

Etiikan päivän ohjelmaan voi tutustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan verkkosivuilla ja mukaan voi ilmoittautua täyttämällä lomakkeen 14.3.2022 klo 10.00 mennessä. Etiikan päivä on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma. 

Vuoden 2022 ohjelmasta ja järjestelyistä vastaavat Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK, Geenitekniikan lautakunta GTLK, Suomen Tiedeakatemiat, Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta Tukija ja Tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES.