Haemme viestintäpäällikköä

Uutiset   9.9.2022 9.39   Päivitetty 11.10.2022 7.59

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) hakevat yhteistä viestintäpäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Oletko sinä etsimämme henkilö? Hae 10.10.2022 mennessä!

Etsimme viestintäpäällikköä johtamaan ja kehittämään TSV:n, TJNK:n ja TENKin muodostaman yhteisön viestintää. Organisaatioiden yhteisenä tavoitteena on edistää vastuullista tiedettä. Työskentelemme vastuullisen tieteen puolesta muun muassa avoimen tieteen, tiedeviestinnän, tieteellisen julkaisemisen, tieteen arvioinnin sekä tutkimusetiikan alueilla. Yhteisömme kautta kulkee myös merkittävä määrä erilaisia valtionavustuksia tieteellisen toiminnan ja tutkitun tiedon tukemiseen.

Tarjoamme merkityksellisen työn tiedeyhteisön ytimessä. Viestintäpäälliköllä on työyhteisön tuki johtaa ja uudistaa yhteisön viestintää. Työtä on mahdollista tehdä joustavasti etänä sekä Tieteiden talon vastaremontoiduista toimistotiloista käsin.

Viestintäpäällikön toimenkuvaan kuuluu:

 • organisaation viestinnän strateginen johtaminen ja kehittäminen
 • organisaation sisäisen viestintäyhteistyön johtaminen ja kehittäminen
 • viestinnän kehittämishankkeista vastaaminen
 • viestinnän seurannan kehittäminen
 • media- ja sidosryhmäyhteistyö
 • viestintäyksikön esihenkilönä toimiminen
 • organisaation johtoryhmässä toimiminen

Tehtävässä edellytetään:

 • kokemusta viestinnän strategisesta kehittämisestä ja johtamisesta
 • näyttöä viestinnän kehittämishankkeiden onnistuneesta suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta
 • ajantasaisten viestinnän työkalujen tuntemista
 • viestintää ohjaavien säädösten ja eettisten ohjeistusten tuntemista
 • erinomaisia esihenkilö- ja työyhteisötaitoja ja kokemusta työskentelystä asiantuntijaorganisaatiossa
 • kokemusta esihenkilötyöstä ja johtamisesta
 • useamman vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa

Tehtävässä eduksi katsotaan:

 • korkeakoulu- ja tiedeyhteisökentän tunteminen tai erinomainen kyky ottaa itselle uusi kenttä haltuun
 • hyvä ruotsin kielen taito
 • tiedeviestinnän osaaminen
 • markkinointiviestinnän osaaminen

Yhteisössämme tehtävä viestintä pitää sisällään muun muassa sisäistä viestintää, asiantuntijaviestintää, tiedeviestintää ja markkinointiviestintää. Lisäksi viestintää tehdään eri brändien ja toimintojen, kuten Tieteen päivien, Tiedekirjan, Journal.fi:n ja Tieteessä tapahtuu -lehden nimissä. Yhteisöllämme on ollut enenevässä määrin kansainvälisiä tehtäviä, ja tulevina vuosina olemme mukana useissa tieteenedistämisen EU-hankkeissa. Yhteisön laajan tehtäväkentän myötä viestintäpäällikkö pääsee työskentelemään moninaisen tieteen asiantuntija-, vapaaehtois- ja sidosryhmäjoukon parissa.

Viestintäpäällikön tehtävänä on rakentaa strategisella otteella yhteisömme profiilia viestinnän keinoin. Viestintäpäällikkö linjaa yhteisön viestintää sekä asettaa pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita. Hän johtaa viestintäryhmää, joka koostuu eri yksiköiden viestintää tekevistä asiantuntijoista. Viestintäpäällikkö johtaa ryhmän yhteistyössä toteuttamia kehittämishankkeita, kuten verkkosivu-uudistuksia tai viestintästrategiaprosesseja.

Esihenkilönä viestintäpäällikkö toimii viestintäyksikölle, jossa työskentelee viestintä- ja tapahtumakoordinaattori, visuaalinen suunnittelija, vastaava tapahtumatuottaja ja Tieteessä tapahtuu -lehden toimituspäällikkö. Viestintäyksikkö on sitoutunut ja motivoitunut kehittämään yhteisön viestintää. Viestintäpäällikkö on yhteisön johtoryhmän jäsen.

Tehtävässä tarvitaan tilannearviointi- ja päätöksentekokykyä, paineensietokykyä sekä riskinhallintataitoja.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, ja se alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävän koeaika on 6 kuukautta. Työskentelypaikkana on Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Työtehtäviä voi suorittaa osittain etänä.

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Palkkaus on kokemuslisästä ja vaativuustasosta riippuen noin 4700–5000 €/kk. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. TSV:n, TENKin ja TJNK:n toimintaan saadaan rahoitus valtionavustuksena opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen tulee olla perillä viimeistään 10.10.2022 osoitteessa tsv(at)tsv.fi, viestikenttään otsikko ”Viestintäpäällikkö”.

TSV on sitoutunut ennaltaehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Lisätietoja: TSV:n hallituksen puheenjohtaja, professori Ulla-Maija Forsberg, puh. 050 588 3238 ja toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, puh. 050 337 8712 (ei 12.-16.9.)