Helmikuun 2016 avustuspäätökset on tehty

Uutiset   18.2.2016 13.26   Päivitetty 7.3.2016 10.17

1 061 831 € jaettiin avustuksina tieteelliseen julkaisutoimintaan ja tieteellisten seurojen kansainväliseen toimintaan vuodelle 2016.

PDF iconMyönnetyt julkaisutoiminnan ja kansainvälisen toiminnan avustukset

445 752 € jaettiin avustuksina kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosina 2016-2018.

PDF iconMyönnetyt konferenssi- ja seminaariavustukset

23 500 € jaettiin avustuksina liikuntatieteellisten konferenssien järjestämiseen vuodelle 2016-2018. 

PDF iconMyönnetyt liikuntatieteellisten konferenssien avustukset

Kaikille myönteisen päätöksen saaneille hakijoille lähetetään päätöskirje hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Myönteisen päätöksen allekirjoitettu sopimuslomake ja maksatuspyyntö palautetaan valtuuskuntaan kirjeessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet saavat kirjeen, jossa kerrotaan yleisimmistä kielteiseen päätökseen johtaneista syistä.