Kuukauden jäsenseurana on Luther-Agricola-Seura

Uutiset   4.5.2020 11.57   Päivitetty 18.6.2020 13.12

Luther-Agricola-Seura on suomalaisen teologian alalla ainutlaatuinen yhteisö. Se julkaisee suomalaista teologista tutkimusta englanniksi ja saksaksi ja toimii merkittävänä linkkinä suomalaisen ja kansainvälisen teologiyhteisön välillä. Seuran tarkoituksena on tukea erityisesti reformaation ja siitä alkunsa saaneen teologisen ja kirkollisen perinnön tutkimista. Pienen tieteellisen seuran historia on täynnä jännittäviä käänteitä.

Luther-Agricola-Seuran (LAS) värikkäästä historiasta löytyy mitä erikoisempia ja jopa kyseenalaisia vaiheita. Alun perin LAS perustettiin vuonna 1940 edistämään saksalais-suomalaista kulttuurivaihtoa teologian alalla. Käytännössä perustaminen on todennäköisesti liittynyt kolmannen valtakunnan pyrkimyksiin rakentaa liittolaissuhdetta Suomen kanssa. Tarkka kuva seuran alkumetreistä jää kuitenkin hämärän peittoon, sillä kun alkuvaiheen pöytäkirjoja viime vuosisadan loppupuolella etsittiin, niitä ei näyttänyt enää olevan olemassa. Todennäköisesti ne on siis aikojen ja asenteiden muuttuessa hävitetty.

Toinen jännittävä luku seuran historiassa oli, kun 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla selvisi, että Leuvenin yliopiston silloinen filosofian professori Martin W.F. Stone oli plagioinut seuran sarjassa julkaistua Ilkka Kantolan väitöskirjaa. Havainnoista liikkeelle lähtenyt selvitystyö johti lopulta koko alan tutkijayhteisöä järkyttäneeseen skandaaliin ja kyseisen professorin eroon. Surullisuudestaan huolimatta tapaus vahvisti uskoa siihen, että kustantamollakin on mahdollisuus taistella hyvien tieteellisten käytäntöjen puolesta.

Toiminnan keskiössä on kansainvälinen julkaisutoiminta

Nykypäivän Luther-Agricola-Seuran tavoite on julkaista kansainvälisesti merkittävää systemaattista teologiaa, ja vuosittain seura julkaisee yksi tai kaksi kirjaa. 1990-luvulla seura keräsi siipiensä suojiin toimintansa lopettaneen Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisusarjan (Studia missiologica et oecumenica Fennica). Missiologialla tarkoitetaan kristillisen lähetyksen tutkimusta ja ekumeniikalla kristillisten kirkkojen yhteistyön tutkimusta. Nykyään seura julkaisee kahta tieteellistä sarjaa: Schriften der Luther-Agrigola-Gesellschatf ja Studia missiologica et oecumenica Fennica. Seuran julkaisemat teokset analysoivat reformaation jälkeisen teologisen ajattelun piirteitä. LAS:n historian aikana tutkimuksen painopisteiksi ovat nousseet myös keskiajan filosofia ja teologia sekä ekumeeninen liike, jolla pyrittiin edistämään eri kristillisten kirkkojen ja tunnustuskuntien yhteistyötä ja pyrkimyksiä läheisempään yhteyteen.

Esko Valtaoja haastattelee Lauri T. Jänttiä pöydän ääressä kirjamessuilla.
Esko Valtaoaja (vas.) haastattelee Lauri T. Jänttiä hänen juuri julkaistusta väitöskirjastaan Helsingin kirjamessuilla 2017. Kuva: Juha Leinonen.

Silloin tällöin kansainväliset kustantamot kiinnostuvat levittämään alun perin seuran sarjassa julkaistuja teoksia laajemmalle. Pyynnöt ovat koskeneet sekä yksittäisiä kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita että kokonaisia kirjoja. Esimerkiksi Tuomo Mannermaan kirjasta In ipsa fide Christus adest (suom. Itse uskossa Kristus on läsnä) käännösoikeudet on myönnetty italian kielelle, ja tällä hetkellä seura viimeistelee yhdysvaltalaisen kustantamon kanssa sopimusta loppuunmyydyn Luther as Nominalist -teoksen toisen painoksen julkaisusta.

Osa seuran sarjassa julkaistuista kirjoista on ollut kansainvälisesti erittäin merkittäviä. Erityisesti Tuomo Mannermaan käynnistämä Luther-tutkimus aloitti kansainvälisessä Luther-tutkimuksessa uuden paradigman, joka herätti Saksassa voimakkaan (vasta)reaktion ja Yhdysvalloissa ihastusta.

LAS toimi Mannermaan tutkimushankkeiden tulosten keskeisenä julkaisijana ja julkaisi vuosien kuluessa monia hankkeeseen liittyviä kirjoja, kuten kaksi erillistä Luther-tutkimuksen pohjoismaisen verkoston teosta (luettelon kaksi ensimmäistä kirjaa) sekä Mannermaan kunniaksi julkaistun juhlakirjan (luettelon viimeinen kirja):

  • Nordiskt forum för studiet av Luther och luthersk teologi (1993)
  • Luthers Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam (1995)
  • Unio. Gott und mensch in der nachreformatorischen Theologie (1996)
  • Caritas Dei: Beiträge zum Verständnis Luthers und der gegenwärtigen Ökumene (1997)

Suomalaisille tutkijoille, opiskelijoille ja muuten systemaattisesta teologiasta kiinnostuneille ihmisille seuran jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden seurata alan uusinta tieteellistä tutkimusta. Jäsenet saavat jäsenmaksuaan vastaan vuosittain seuran julkaiseman kirjan, ja koska varsinkin opiskelijajäsenyys on hyvin edullinen, seuran jäsenyys on hyvä tapa kasvattaa omaa ammatillista kirjastoa. 

Kuten muillakin, myös LAS:n julkaisujen tulevaisuus on digitaalinen

Tulevaisuudessa seura kohtaa samat haasteet kuin koko muu kustannusala. Fyysisten kirjojen myynnin väheneminen ei kuitenkaan pienennä tieteellisen tutkimuksen merkitystä, pikemminkin on päinvastoin. Seura ottaa askelia vastatakseen tiedeyhteisön muuttuviin tarpeisiin. Yksi niistä on vuonna 2020 toteutettava digitointiprojekti, joka tuo loppuunmyytyjä kirjoja uudelleen kaikkien saataville. Toinen uudistus on yhteistyössä muiden teologisten seurojen kanssa järjestettävät Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät, jotka kokoavat koko alan yhteiseen tapahtumaan ja tukevat yli oppiainerajojen tapahtuvaa ideointia.

Luther-Agricola-Seura täyttää tänä vuonna 80 vuotta, ja toivottaa lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan kaikki kiinnostuneet! Jäsenmaksu opiskelijoille on vuosittain 12 euroa ja muille 25 euroa. Lisätietoja jäsenyydestä ja jäseneksi liittymisestä antaa seuran sihteeri, jonka sähköpostiosoite on agricola-soc(at)helsinki.fi. Voit seurata Luther-Agricola-Seuraa myös Facebookissa.