Kuukauden jäsenseurana on Suomen Queer-tutkimuksen seura SQS

Uutiset   10.1.2020 9.17   Päivitetty 22.6.2020 10.12

Suomen Queer-tutkimuksen seura ­– Sällskapet för queerforskning i Finland r.y. vietti 15-vuotispäiväänsä kesäkuussa 2019. Seura edistää sukupuolten ja seksuaalisuuksien yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muotoutumisen kriittistä tutkimusta. Queer-tutkijat tarkastelevat esimerkiksi enemmistö- ja vähemmistöseksuaalisuuksien valtasuhteita ja sukupuolen moninaisuutta.

Queer-tutkimus on monitieteistä ja tieteidenvälistä. Sitä tehdään esimerkiksi antropologian, kirjallisuudentutkimuksen, taidehistorian, mediatutkimuksen, filosofian ja sosiologian aloilla. Eri alojen tutkijat tekevät yhteistyötä ja ovat keskenään hyvin verkostoituneita. Tämänhetkisen tutkimuksen yhtenä haasteena on sukupuoliin ja seksuaalisuuksiin liittyvän terminologian nopea muuttuminen ja uusiutuminen. Vielä muutama vuosikymmen sitten keskityttiin pitkälti homo- ja heteroseksuaalisuuteen ja niiden suhteisiin. Nyt pohditaan esimerkiksi myös trans- ja intersukupuolisten yhteiskunnallista asemaa, sekä muunsukupuolisuuden mahdollisuuksia. Niin ikään posthumanistiset kysymykset kiinnostavat queer-tutkijoita: kaikki queer-tutkimuskaan ei enää ole välttämättä ihmiskeskeistä, vaan myös lajienvälisyys ja ihmisen vaikutus ympäristöönsä on otettava huomioon. 

Terminologiaan liittyy myös tutkimusalan oma nimeäminen. Lainasanaa queer on suomennettu vaihtelevasti esimerkiksi sanoilla pervo, kumma ja outo. Tutkijat ovat kirjoittaneet esimerkiksi ei-heteroseksuaalisesta pervolapsuudesta, kummista mainoskuvista ja oudosta sukulaisuudesta. Suomenkielisillä vastineilla on pyritty samaan kuin queerin käytöllä englannin kielessä: ottamaan haltuun aiemmin negatiivisesti käytetty sana ja muuttamaan sen merkitystä. Silti myös lainasana on pitänyt pintansa tutkimuskäytössä.

Queer-tutkimusta tehdään eri puolilla Suomea. Seuran hallituksen kotipaikka oli aluksi Helsingin yliopistossa. 2010-luvulla seuraa on johdettu Turusta käsin. SQS:n hallituksen puheenjohtajana toimii Salla Aldrin Salskov (Helsingin yliopisto, Åbo Akademi), varapuheenjohtajana Tiia Sudenkaarne (Turun yliopisto) ja sihteerinä Eetu Kejonen (Åbo Akademi). Voit lukea lisää seuran hallituksesta seuran verkkosivuilta.

SQS julkaisee vertaisarvioitua lehteä ja järjestää tutkimusalan tapahtumia

Seura julkaisee vertaisarvioitua SQS-lehteä, joka on ilmestymisensä alusta, vuodesta 2006, lähtien ollut avoin verkkojulkaisu. Lehti on pienen seuran ylpeyden aihe, ja se julkaisee tekstejä kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lehti on esitellyt myös sukupuolen ja seksuaalisuuden teemoja käsittelevää kuvataidetta. SQS-lehteä päätoimitettiin sen alkuvuodet Oulun yliopistossa, sittemmin päätoimittajuus on kiertänyt. Vuonna 2019 lehdellä oli kolme päätoimittajaa: Lapin ja Helsingin yliopistoista sekä Åbo Akademista. Tutkimusjulkaisemiseen on satsattu myös kouluttamalla jatko-opiskelijoita akateemiseen kirjoittamiseen.

Uusin SQS:n teemana on pervot paikantumiset. Lehti luettavissa journal.fi-portaalissa.
Uusin SQS:n teemana on pervot paikantumiset. Lehti ilmestyy tammikuussa ja se on luettavissa journal.fi-portaalissa. Kuva: Kari Soinio.

SQS järjestää konferensseja ja muita queer-tutkimusta esiin tuovia tapahtumia. Turussa säännöllisesti järjestettyjä valtakunnallisia queer-tutkimuspäiviä on toteutettu yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin sukupuolentutkimuksen oppiaineiden kanssa. Viimeisimpien Queer Shepards – Pervot Paimenet -päivien teema syksyllä 2019 oli queer uskonnontutkimus, ja ulkomaisena yhteistyökumppanina oli International Association for the Study of Religion and Gender IARG. Seuran kansainvälisestä toiminnasta voi mainita myös Queer Futurities, Today: Utopias and Beyond in Queer Theory -tapahtuman, joka järjestettiin yhteistyössä Suomen Saksan instituutin kanssa Berliinissä vuonna 2009. Laajemmalle yleisölle queer-tutkimusta ovat popularisoineet Helsingin yliopiston Think Corner -keskustelut vuosina 2018–2019.

Näyttelykuvia katsomassa Queer Sheperds/Pervot paimenet -tutkimuspäivillä Turussa syksyllä 2019.
Syksyllä 2019 Åbo Akademissa Turussa järjestetyt Queer Sheperds/Pervot paimenet -tutkimuspäivät paneutuivat uskontojen tutkimukseen queer-näkökulmista. Kuva: Anna Haapalainen.

SQS:n jäsenenä tuet queer-tutkimusta Suomessa

SQS:n jäsenet ovat mukana tukemassa tutkimusta, jolla on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. 1990-luvulta lähtien esimerkiksi mediassa on ryhdytty yhä enemmän käsittelemään erilaisiin seksuaalisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Heteroseksuaalisuuden normiasema on selvästi kyseenalaistunut, mikä näkyy siinä, että oletusarvon sijaan myös heterous täytyy usein kirjoittaa esiin seksuaalisuuden määrittelynä. Kriittisellä tutkimuksella on ollut, aktivismin ohella, tähän vaikutuksensa. SQS jakaa joka toinen vuosi tunnustuspalkinnon, joka annetaan ansiokkaalle suomalaiselle queer-, lesbo-, homo-, ja biseksuaalisuutta tai trans- tai intersukupuolisuutta käsittelevälle tutkimukselle tai tutkimukseen liittyvälle tapahtumalle. Syksyllä 2019 palkinto ojennettiin Kulttuuria kaikille -palvelulle ja Seta ry:lle.

SQS:n jäsenenä tuet ilmaiseksi luettavissa olevan SQS-lehden julkaisemista sekä valtakunnallisten Queer-tutkimuksen seminaarien järjestämistä. Jäsenyys on avointa kaikille queer-tutkimuksen edistämisestä kiinnostuneille. SQS tiedottaa järjestämistään tapahtumista ja muista queer-tutkimukseen liittyvistä aiheista pääasiassa Uniqueer-sähköpostilistan kautta.