Kuukauden jäsenseura on Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura

Uutiset   29.7.2020 14.18   Päivitetty 10.11.2020 13.23

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry on vuonna 1960 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on toimia tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistämiseksi. Seura järjestää vuosittain seminaareja, joissa käsitellään uusimpia tutkimustuloksia ja ajankohtaisia aiheita. Vuonna 2020 seura täyttää 60 vuotta ja juhlistaa sitä marraskuussa järjestettävässä juhlaseminaarissa.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) perustettiin 60 vuotta sitten nimellä Alkoholitutkijain seura. Tarkoituksena oli luoda foorumi, jossa eri näkökantoja edustavat tutkijat voisivat kokoontua pohtimaan ratkaisuja ”alkoholikysymykseen” eli suomalaisen alkoholinkulutuksen haittoihin.

Monet seuran jäsenet ryhtyivät 1990-luvun lisääntyneen huumeiden käytön myötä tutkimaan myös huumeisiin liittyviä ilmiöitä. Seura muuttikin vuonna 2001 nimensä Alkoholi- ja huumetutkijain seuraksi. Vuonna 2018 seura laajensi fokustaan edelleen ja muutti nimensä Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seuraksi. AHR:n nykyiseksi tehtäväksi on määritelty tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistäminen.

Jenni Savonen ja Teemu Kaskela seisovat värikkäiden mappien takana.
Seuran sihteeri Jenni Savonen ja pitkäaikainen hallituksen jäsen Teemu Kaskela tarkastelevat AHR:n arkistomappeja. Kuva: Yaira Obstbaum.

Seuran toiminta on poikkitieteellistä

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran perustamisesta alkaen on pidetty tärkeänä, että jäsenistössä ja toiminnassa ovat edustettuina yhteiskuntatieteet ja luonnontieteet sekä päihde- ja rahapelikentän suunnittelutehtävissä työskentelevät. Tällöin päihde- ja rahapelitutkimuksen kysymyksiä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta käsin. Aihepiirejä katsotaan muun muassa kansallisesta, lainsäädännöllisestä, päihdepoliittisesta ja hoitokäytäntöjen näkökulmista. Kentän toiminnan tuntemisella on tärkeä merkitys.

AHR järjestää seminaareja, julkaisee blogikirjoituksia ja palkitsee vuosittain tieteellisen artikkelin

Seminaarien järjestäminen on ollut AHR:n ydintoimintaa sen perustamisesta alkaen. Toiminnan alkuaikoina seminaarien aiheina olivat muun muassa alkoholismi, alkoholipolitiikka, kulutus- ja haittatutkimukset ja terveysnäkökohdat. 2000-luvun seminaarien aiheet ovat jatkaneet ajankohtaisimman tutkimustiedon ja perustutkimuksen vuoropuhelua. Teemoina ovat olleet muun muassa alkoholitutkijan ja median vuorovaikutus, päihteiden käytön ja rahapelien trendit, kannabis, haittojen vähentäminen, internet ja päihteet ja rahapelimonopoli. Seuran 60-vuotisjuhlavuotta vietetään 6.11.2020 järjestettävässä juhlaseminaarissa.

Seura osallistuu myös kansainvälisen päihdetutkimusjärjestöjen kattojärjestön ICARAn (The International Confederation of Alcohol, Tobacco and other Drug Research Associations, ATOD) toimintaan, jonka vuosikokous ja vuosittainen seminaari on tarkoitus pitää Suomessa vuonna 2021.

Kevään 2020 koronavirusepidemia esti kevään seminaarisuunnitelmat. Sen sijaan AHR julkaisi kevään aikana blogisarjan, jossa tutkijat pohtivat miten koronavirustilanne vaikuttaa päihteiden käyttöön, rahapelaamiseen ja tuen tarpeeseen. Voit lukea koronavirustilanteen vaikutuksesta päihteiden käyttöön seuran blogista.

AHR myöntää vuoden artikkelipalkinnon yhdelle parhaalle suomalaiselle päihde- tai rahapeliaihetta tarkastelevalle tieteelliselle artikkelille. Tänä vuonna palkittiin artikkeli, joka tutki nuorten ongelmapelaamisen, yksinäisyyden ja nettikäyttäytymisen yhteyttä rahapeliaiheisten verkkoyhteisöjen päivittäiseen käyttöön.

 Heidi Marjonen ja Nina Kaminen-Ahola vastaanottamassa AHR:n palkintoa vuonna 2018.
Vuonna 2018 AHR palkitsi Heidi Marjosen (kuvassa vasemmalla), Hanna Kahilan ja Nina Kaminen-Aholan (kuvassa oikealla) artikkelin, jossa tutkittiin perimän osuutta alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden syntyyn. Kuva: Anu Katainen.

Seuran jäseneksi voi liittyä kuka vain AHR:n toiminnasta kiinnostunut

AHR:ssä on tällä hetkellä noin 300 jäsentä. Seuran jäsenyys ei edellytä alkoholi-, huume- tai rahapelitutkimuksen parissa työskentelyä, vaan jäseniksi ovat tervetulleita kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet. Tutustu AHR:n jäsenetuihin ja seuran jäsenyyteen seuran verkkosivuilla.

Kuvassa on AHR:n logo.

Lue lisää AHR:n toiminnasta seuran verkkosivuilta ja seuraa Facebookissa! Voit lukea myös seuran blogia, jossa seurataan päihdetutkimuksen ajankohtaisia aiheita.