Månadens medlemssamfund är Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland

Nyheter   3.8.2020 10.49   Uppdaterad 1.9.2020 8.28

AHR – Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland rf, grundad år 1960, har som mål att verka för främjande av vetenskaplig forskning kring alkohol, droger och penningspel. Föreningen ordnar årligen två till tre seminarier, i vilka nya forskningsresultat samt andra viktiga och aktuella teman behandlas. År 2020 fyller föreningen 60 år, vilket firas med ett jubileumsseminarium i november.

Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland (AHR) grundades för 60 år sedan under namnet Alkoholitutkijain seura. Meningen var att skapa ett forum där forskare med olika synsätt skulle kunna samlas för att fundera på lösningar på ”alkoholfrågan”, nämligen den finländska alkoholkonsumtionens skador.

Med 1990-talets ökade droganvändning började många av föreningens medlemmar även undersöka narkotikarelaterade fenomen. Föreningen ändrade år 2001 också sitt namn till Alkoholi- ja huumetutkijain seura. År 2018 vidgade föreningen ytterligare sitt fokus och ändrade namnet till Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland. Föreningens nuvarande uppgift är främjande av vetenskaplig alkohol-, drog- och penningspelsforskning.

Jenni Savonen och Teemu Kaskela synar AHR:s arkivmappar.
Föreningens sekreterare Jenni Savonen och långvariga styrelsemedlem Teemu Kaskela synar AHR:s arkivmappar. Bild: Yaira Obstbaum.

Föreningens verksamhet är interdisciplinärt

Ända sedan grundandet av Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland har det ansetts viktigt att både samhällsvetenskaper och naturvetenskaper, samt de som jobbar med planeringsuppdrag inom rusmedels- och penningspelsfältet är representerade i medlemskåren och verksamheten. På så sätt kan rusmedels- och penningspelsforskningens frågor granskas ur flera synvinklar. Ämnesområden betraktas ur bland annat nationella, legislativa och rusmedelspolitiska perspektiv. Kännedom om fältets verksamhet har en stor betydelse.

AHR ordnar seminarier, publicerar blogginlägg och belönar årligen en vetenskaplig artikel

Ordnandet av seminarier har varit AHR:s kärnverksamhet sedan grundandet. Ämnen var i början bland annat alkoholism, alkoholpolitik, konsumtions- och skadeforskningar och hälsoaspekter. Under 2000-talet har seminariernas teman fortsatt dialogen mellan aktuell forskningsdata och grundforskning. Teman har varit bland annat alkoholforskarens och medias växelverkan, trender i rusmedelsbruk och penningspel, cannabis, skadereducering, internet och rusmedel, penningspelmonopol, undersökning av olika rusmedelpolitiska riktlinjers inverkan och evidensbaserad missbrukarvård. Föreningens 60 årsjubileum firas den 6.11.2020 med ett jubileumsseminarium.

Föreningen deltar också i den internationella takorganisationen för rusmedelsforskningsorganisationer ICARAs (The International Confederation of Alcohol, Tobacco and other Drug Research Associations, ATOD) verksamhet, vars årsmöte och årliga seminarium är meningen att hållas i Finland år 2021.

Vårens 2020 coronavirusepidemi hindrade vårens seminarieplaner. Istället publicerade AHR under våren en bloggserie där forskare begrundar hur coronavirussituationen påverkar användning av rusmedel, spel om pengar och behovet av stöd. Du kan läsa om coronavirussituationens påverkan på användningen av rusmedel och andra aktuella ämnen inom rusmedelforskning i föreningens blogg (på finska).

AHR beviljar årets artikelpris för en finländsk vetenskaplig artikel om rusmedel eller penningspel. I år belönades en artikel som undersökte sambandet mellan ungdomars problemspelande, ensamhet och nätbeteende och dagliga användning av nätgemenskaper med penningspelstema.

Heidi Marjonen (till vänster) och Nina Kaminen-Ahola.
År 2018 belönade AHR Heidi Marjonens, Hanna Kahilas och Nina Kaminen-Aholas artikel i vilken studerades arvsmassans betydelse i uppkomsten av fosterskador orsakade av alkohol. Bild: Anu Katainen.

Envar intresserad av AHR:s verksamhet kan bli medlem i föreningen

AHR har för tillfället ungefär 300 medlemmar. Medlemskap förutsätter inte arbete bland alkohol-, drog- eller penningspelsforskning, utan alla som är intresserade av forskningen är välkomna som medlemmar. Bekanta dig med AHR:s medlemskap och medlemsförmåner på föreningens webbsidor (på finska).

AHR:s logo.

Läs mer om AHR:s verksamhet på föreningens hemsidor och följ i Facebook!