Kuukauden jäsenseurana Prologos ry

Uutiset   16.4.2019 12.35   Päivitetty 2.11.2021 14.42

Prologos ry on vuonna 1989 perustettu valtakunnallinen tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää puheviestinnän sekä vuorovaikutuksen tieteellistä tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä Suomessa.

Yhdistyksellä on noin 180 jäsentä. Yhdistys osallistuu kansallisten ja kansainvälisten tieteellisten konferenssien ja seminaarien järjestämiseen ja pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin viestinnän järjestöihin, tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin sekä tutkijoihin ja opettajiin. Lisäksi yhdistys julkaisee vertaisarvioitua Puheviestinnän vuosikirja Prologia sekä blogikirjoituksia sisältävää ProBlogia.

Historia: 30 vuotta hyvässä seurassa

Prologos ry juhlii tänä vuonna 30-vuotissyntymäpäiviään. Yhdistys perustettiin 8.4.1989 Tampereella Jyväskylän yliopiston puheviestinnän ja Tampereen yliopiston puheopin yhteisvoimin. Yhdistyksen kotipaikaksi tuli Jyväskylä, ja puheenjohtajaksi valittiin Suomen ensimmäinen puheviestinnän professori Aino Sallinen. Tieteenalan painopisteet ovat 30 vuodessa laajentuneet retoriikasta, lausunnasta ja kaunoluvusta, ja tutkimuksen ja opetuksen keskiössä ovat nykyisin monipuolisesti ihmisten välisen vuorovaikutuksen ilmiöt erilaisissa työ- ja yksityiselämän konteksteissa.

Juhlavuoden kunniaksi Prologos ry järjesti 8.4.2019 Tampereen yliopistolla kevätkokouksensa yhteydessä tiedekahvit ja paneelikeskustelun, jossa peilattiin yhdistyksen 30-vuotista historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Juhlat jatkuvat läpi vuoden muun muassa Vuorovaikutuksen teemapäivillä 4.10.2019 Helsingissä sekä yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä pidettävillä tiedeglögeillä loppuvuodesta 2019 Jyväskylässä. Yhdistys pyrkii järjestämään toimintaa joka vuosi useammalla paikkakunnalla.


Ryhmä juhlii Prologos ry:n 30-vuotissyntymäpäiviä 8.4.2019 Tampereella.
Prologos ry:n 30-vuotissyntymäpäivänä ma 8.4.2019 kokoonnuttiin Tampereelle keskustelemaan vuorovaikutuksen tieteellisestä tutkimuksesta, koulutuksesta ja kehittämisestä.

Prologos ry yhdistää ihmisiä ja ajatuksia

Prologos ry järjestää joka toinen vuosi kaksipäiväiset Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät ja välivuosina yksipäiväisen Vuorovaikutuksen teemapäivän. Lisäksi yhdistyksen jäsenet ja muut tieteenalasta kiinnostuneet tapaavat toisiaan yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettävillä tiedekahveilla ja tiedeglögeillä. Kasvokkaistapaamisten ohella Prologos ry yhdistää alan ihmisiä ja ajatuksia mahdollistamalla tiedon jakamisen ja vuorovaikutuksen sähköpostilistallaan ja sosiaalisen median kanavissaan.

Prologos ry lisää tieteenalan näkyvyyttä ja arvostusta

Prologos ry tiedottaa puheviestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimus- ja julkaisutoiminnasta sekä kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista. Yhdistys on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, myöntää vuosittain Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan ja julkaisee vuorovaikutukseen liittyviä ajankohtaisia kirjoituksia blogissaan ProBlogissa. Näin se pyrkii nostamaan vuorovaikutukseen liittyviä asioita julkiseen keskusteluun, osallistumaan ja ottamaan kantaa, tekemään tutkimustietoa tunnetuksi ja lisäämään sen käyttöä yhteiskunnassa.

Prologos ry julkaisee vertaisarvioitua vuosikirjaa

Prologos ry on julkaissut vuodesta 2005 alkaen vertaisarvioitua, JUFO1-luokituksen saanutta Puheviestinnän vuosikirja Prologia, jolla on jo vakiintunut asema suomalaisella vuorovaikutuksen tutkimuksen kentällä. Vuosikirja on alusta lähtien ollut vapaasti verkossa saatavilla. Vuonna 2019 Prologi siirtyy journal.fi-portaaliin, minkä toivotaan lisäävän entisestään vuosikirjan löydettävyyttä ja vaikuttavuutta.


Kuvassa Puheviestinnän vuosikirja Prologi, joka ilmestynyt vuodesta 2005 alkaen.Puheviestinnän vuosikirja Prologi on ilmestynyt vuodesta 2005 alkaen.

Miksi vuorovaikutuksen tieteellinen tutkimus on tärkeämpää kuin koskaan?

Vuorovaikutus on tieteellisenä tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskohteena erityislaatuinen. Vuorovaikutusta on kaikkialla, ja kaikilla on mielipiteitä ja omakohtaista kokemusta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksesta tarvitaan kuitenkin arkiajattelun laajentajaksi ja syventäjäksi tutkittua tietoa. Tutkittu tieto luo parhaan pohjan viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiselle. Prologos ry palvelee vuorovaikutuksen tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, kouluttajia ja kehittäjiä sekä muita tieteenalasta kiinnostuneita tarjoamalla mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen, uuteen tutkimustietoon perehtymiseen ja verkostoitumiseen muiden vuorovaikutuksen tieteellisestä tarkastelusta kiinnostuneiden kanssa.

Lisätietoa voi lukea: