Miten tieteelliset seurat voivat edistää tiedekasvatusta? Tule mukaan pohtimaan!

Uutiset   17.3.2020 9.00   Päivitetty 23.6.2020 9.36

TSV:n ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) yhteinen tiedekasvatushanke kutsuu tieteellisten seurojen toimijoita mukaan laatimaan toimenpideohjelmaa tieteellisten seurojen roolin tukemiseksi tiedekasvatuksessa.

Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeen tavoitteena on laajentaa tiedekasvatus kattamaan kaikki tieteenalat sekä rakentaa pohjaa laaja-alaista ja elinikäistä tiedekasvatusta tukevalle verkostolle. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeessa kerätään tietoa tiedekasvatusta Suomessa toteuttavista tahoista ja toiminnoista sekä laaditaan tiedekasvatuksen kansalliset suositukset ja tieteellisten seurojen tiedekasvatustoimintaa tukeva toimenpideohjelma.

Hanke on nyt edennyt vaiheeseen, jossa tehdyn selvitystyön sekä luonnosvaiheessa olevien tiedekasvatuksen kansallisten suositusten pohjalta on aika laatia tieteellisiä seuroja koskeva toimenpideohjelma. Tarkoituksena on tarjota konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla tieteelliset seurat voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan aktiivisina ja vaikuttavina tiedekasvatuksen toimijoina sekä vahvistaa kumppanuuksiaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Toimenpideohjelmassa on tarkoitus huomioida myös se, miten tieteelliset seurat voivat omalta osaltaan toteuttaa tiedekasvatuksen suosituksia.

Toimenpideohjelman laatiminen alkaa avoimella työskentelyllä torstaina 16.4.2020 klo 9.30–12.00. Koronavirusepidemian vuoksi työskentely toteutetaan etäyhteyden välityksellä. Työskentelyn yhteydessä esitellään luonnos tiedekasvatuksen kansallisiksi suosituksiksi, käydään lähetekeskustelua toimenpideohjelman sisällöistä sekä kootaan noin viiden hengen työryhmä työstämään toimenpideohjelmaa yhdessä hankkeen suunnittelijan kanssa.

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet tieteellisten seurojen edustajat. Mukaan voit ilmoittautua tällä verkkolomakkeella. Voit ilmoittaa lomakkeella myös kiinnostuksestasi työryhmätyöskentelyä kohtaan.

Mukaan ilmoittautuneet saavat tarkempaa tietoa työskentelyn käytännön toteutuksesta myöhemmin sähköpostitse.

Lue lisää hankkeesta ja hankkeen aikaisemmista vaiheista TJNK:n tiedotteista.

Lisätietoja hankkeesta antaa suunnittelija Sara Takala: 044 739 6560, sara.takala(at)tsv.fi.

Kuvituskuva palapelin palasista.