Tiedekasvatusta Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Uutiset   10.3.2020 11.20   Päivitetty 23.6.2020 9.41

Avoimet oppimateriaalit ovat yksi keino viestiä tutkimustuloksista suurelle yleisölle. Nyt voit jakaa oppimateriaalisi Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Avoimet oppimateriaalit ovat eri muotoisia digitaalisia tai muita opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä. Avoin lisenssi takaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin. 

Oppimateriaaleja voi siis avata samoin kuin tutkimusjulkaisujakin. Näin oppimateriaalit ja oppiminen ovat jokaisen hyppysissä sen hetkisistä resursseista riippumatta. 

Miksi avata oppimateriaaleja?

Moni tutkija ja tieteellinen seura harjoittaa jo nyt tiedeviestintää ja tiedekasvatusta esimerkiksi suurelle yleisölle suunnattujen artikkelien ja kirjojen tai erilaisten tapahtumien avulla. Avoimien oppimateriaalien laatiminen on yksi lisätapa, jolla tutkimustuloksia voi tehdä tunnetuksi koko yhteiskunnalle.

""

Avoimet oppimateriaalit tarjoavat matalamman kynnyksen väylän viestimiseen ja julkaisuun kuin vaikkapa kokonaisen kirjan laatiminen. Jopa luentodiojen kaltaiset aihiomaisemmat materiaalit sopivat avoimeksi oppimateriaaliksi, koska käyttäjillä on mahdollisuus muokata materiaalia eteenpäin. Yleisöluennoista tehdyt tallenteet voivat toimia jopa sellaisenaan oppimisen apuvälineinä.

Avoimet oppimateriaalit antavat näkyvyyttä materiaalin tekijöille, ja näin luovat mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseen. Tutkijanarvioinnin muuttuessa ja monipuolistuessa avoimet oppimateriaalit saattavat myös auttaa tekijää urallaan eteenpäin. Esimerkiksi maaliskuussa julkaistavat Suositus vastuulliseen tutkijanarviointiin ja TENKin päivitetty ansioluettelomalli jo mainitsevat oppimateriaalien kehittämisen ja avoimen saatavuuden mahdollisena meritoitumisperusteena.

Tekijöiden lisäksi näkyvyyttä voivat saada myös heidän taustayhteisönään toimivat tieteelliset seurat. Avoimien oppimateriaalien kirjastossa pystyy materiaalien tekijän lisäksi merkitsemään myös niiden julkaisijan, joka voi olla tieteellinen seura. Näin kaikki seuraan liittyvät materiaalit ovat helposti löydettävissä yhdessä paikassa. 

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Suomessa on jo tuotettu runsaasti avoimia oppimateriaaleja. Niitä on kuitenkin ollut tähän asti vaikea löytää, sillä niillä ei ole ollut yhteistä tietovarantoa. Avointen oppimateriaalien kirjasto on valtakunnallinen palvelu juuri tähän – avointen Creative Commons -lisensoitujen oppimateriaalien jakamiseen ja löytämiseen kaikilla koulutusasteilla.

Avoimien oppimateriaalien kirjaston logo.

Avointen oppimateriaalien kirjastoa on kehitetty ketterästi loppuvuodesta 2018 lähtien. Tällä hetkellä oppimateriaaleja voi jakaa palvelun kautta, jonka lisäksi niitä voi hakea, käyttää ja ladata palvelusta. Palvelun seuraavat kehityskohteet ovat sosiaaliset ominaisuudet, kuten kommentointi ja kokoelmat, sekä oppimateriaalien tuominen Finna-palveluun.

Kaikki koulutusasteet kattava valtakunnallinen palvelu on vapaasti ja maksutta kenen tahansa käytettävissä. Palvelun käyttöönottoon riittää käyttöehtojen hyväksyminen eikä erillistä liittymis- tai oikeuksien myöntöprosesseja tarvita. Avoimuutta edistävänä palveluna kirjastossa olevat oppimateriaalit ovat kenen tahansa käytettävissä matalalla kynnyksellä ilman esimerkiksi kirjautumisen aiheuttamaa estettä.

Avoimia oppimateriaaleja voi jakaa palveluun kirjautumalla Haka-, MPASSid- tai Suomi.fi -tunnistautumisella. Materiaali lisätään palveluun lataamalla tiedostot tai lisäämällä linkin materiaaliin Omat oppimateriaalit -näkymässä ja kertomalla ohjeistetun lomakkeen avulla palvelulle, millaiseen tarkoitukseen materiaali on. Palvelun ohjesivulta saa lisätietoa ja ohjeistusta niin materiaalin lisäämiseen kuin erilaisiin aiheisiin, joita avoimia oppimateriaaleja tehdessä on hyvä pohtia (esimerkiksi lisensointi ja saavutettavuus).

Kirjastoa kehittää opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Avoimien oppimateriaalien kirjasto: https://aoe.fi/

Lisätietoja saa palvelun verkkosivuilta ja sähköpostilla osoitteesta oppimateriaalivaranto(at)csc.fi.