Tiedeyhteisö arvioi Julkaisufoorumissa tieteellisten julkaisujen laadun ja vaikuttavuuden

Uutiset   24.11.2021 11.05   Päivitetty 24.11.2021 11.09

Ensi keväänä tiedeyhteisön asiantuntijat kokoontuvat jälleen tekemään tieteellisiin julkaisuihin liittyvää arviointityötä. Vuorossa ovat Julkaisufoorumin korkeimmat tasoluokitukset 2 ja 3. Työtä johtaa lokakuussa valitut uudet paneelit, joiden nelivuotinen kausi alkaa vuoden 2022 alusta. Luokitusten arviointityöhön toivotaan mukaan kuitenkin mahdollisimman paljon muitakin tiedeyhteisöjen jäseniä.

Julkaisufoorumi (JUFO) on asiantuntijapaneeleiden toteuttama luokitus tieteellisille julkaisukanaville. Luokitus perustuu julkaisukanavien tieteelliseen laatuun ja vaikuttavuuteen, ja sen piiriin kuuluvat niin tieteelliset lehdet ja sarjat kuin konferenssit ja kirjakustantajatkin. Luokituksesta vastaavat 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia, mutta koko tiedeyhteisön on mahdollista osallistua luokitusten määrittelemiseen lisäys- ja muutosehdotuksia tekemällä.

Julkaisufoorumi-luokitusta on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 lähtien. Aiemmin yliopistoille jaettiin julkaisuihin perustuvaa rahoitusta yksinomaan julkaisumäärien perusteella, mutta Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöönoton myötä jaettava rahoitus on ollut riippuvainen myös julkaisukanavan tieteellisestä laadusta. Vuodesta 2021 alkaen rahoituksessa on huomioitu myös julkaisun avoin saatavuus.

Luokitusta tulee käyttää vastuullisesti

Julkaisufoorumi-luokitus on tarkoitettu suurten julkaisumäärien keskimääräisen laadun arviointiin. Luokitusta ei siis tulisi käyttää pienempien julkaisumäärien tai yksittäisten julkaisujen laadun arviointiin eikä yksittäisten tutkijoiden arviointiin tai vertailuun. Julkaisufoorumin ohjausryhmä on halunnut korostaa luokituksen vastuullista käyttöä julkaisemalla luokitukselle käyttöohjeen

 DORA-julistuksen mukaisesti yksittäisen tutkijan arvioinnissa tulee keskittyä julkaisujen sisältöön ja välttää erityisesti Journal Impact Factorin tai muiden julkaisukanavaan perustuvien mittarien – kuten esimerkiksi JUFO-luokituksen – käyttöä. Kaiken julkaisumetriikan hyödyntäminen vertaisarvioinnin tukena edellyttää asiantuntemusta ja harkintaa, tiivistää Julkaisufoorumin pääsihteeri Janne Pölönen.

Pölönen muistuttaa myös kansallisesta suosituksesta tutkijanarvioinnin hyvistä käytännöistä:

 Suositus luo vahvan perustan vastuulliseen tutkijan arviointiin.

Julkaisufoorumi on tiedeyhteisön yhteinen luokitus

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön yhteinen luokitusjärjestelmä. Panelistien lisäksi kuka tahansa voi osallistua paneelien tekemään arviointityöhön tekemällä luokituksiin lisäys- tai muutosehdotuksia.

Noin kymmenen ihmistä pöydän ympärillä tervehtii ja katsoo kohti, tietokoneita pöydällä.

Paneeli 17 tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarvioinnin kimpussa neljä vuotta sitten. Ensi keväänä arviointityöhön tarttuu vasta nimitetty uusi paneeli.

Tiedeyhteisöltä tulevat ehdotukset ovat tärkeä apu Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleille. Erityisesti neljän vuoden välein suoritettavan tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarvioinnin tueksi toivotaan mahdollisimman paljon ehdotuksia tiedeyhteisöltä. Tasoluokat 2 ja 3 muodostavat yhteensä noin 20 prosenttia paneelin kaikkien lehtien yhteenlasketusta koko maailman julkaisuvolyymistä. Suurin osa julkaisuista kuuluu luokituksen perustasolle eli tasoluokkaan 1.

Seuraavan kerran tasojen 2 ja 3 uudelleenarviointi tehdään ensi vuoden aikana. Paneelit laativat alustavat luokitusehdotukset keväällä, jonka jälkeen niitä on mahdollista kommentoida kesän aikana. Lopulliset luokitukset valmistuvat syksyllä 2022. Ehdotuksia luokituksen tueksi voi tehdä JUFO-portaalin kautta.

Julkaisufoorumin paneelien jäsenet toivovat, että ehdotukset olisivat mahdollisimman hyvin perusteltuja.

 Paneelien on luokitusta tehdessään huolehdittava eri tieteenalojen tasapuolisesta edustuksesta korkeammissa tasoluokissa. Perusteltuja ehdotuksia tarvitaan, sillä paneeleista ei löydy asiantuntijaa jokaiselle erikoisalalle, arvioi Julkaisufoorumissa suunnittelijana toimiva Elina Pylvänäinen.

 Hyödyllisimpiä ovat ehdotukset, joissa julkaisukanavan merkitystä ja vaikuttavuutta on perusteltu laajemmin suhteessa saman tutkimusalan muihin julkaisukanaviin kuin ainoastaan vaikuttavuuskertoimiin vedoten.

Uudet paneelit aloittavat toimintansa vuodenvaihteessa

Julkaisufoorumin paneelien toimikausi on nelivuotinen, ja nykyisten paneelien toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Uudet paneelit nimitettiin lokakuussa, ja ne aloittavat toimintansa vuoden 2022 alussa.

Panelistit edustavat kaikkia Suomen yliopistoja sekä osaa valtion tutkimuslaitoksista. Paneelikokoonpanoissa painotetaan eri tieteenalojen mahdollisimman laajaa edustusta ja on pyritty eri organisaatioiden ja sukupuolten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen.

 Vuoden alusta toimintansa aloittavissa paneeleissa on jäsenistön puolesta riittävästi jatkuvuutta ja aiempaa kokemusta paneelityöskentelystä, mutta mukana on myös uusia kasvoja, summaa Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtaja Ulla-Maija Forsberg.

 Mukaan on saatu myös eri uravaiheissa olevia tutkijoita, mikä tekee paneeleista entistä edustavampia.

Uusien paneelien kokoonpanot on julkaistu tiedotteessa Julkaisufoorumin verkkosivuilla.

Julkaisufoorumin tasoluokat:

Julkaisufoorumi-luokituksessa tieteelliset julkaisukanavat arvioidaan niiden tieteellisen laadun perusteella tasoluokkiin 0-3.

Suurin osa julkaisukanavista kuuluu luokituksen perustasolle, eli tasoluokkaan 1. Tasolle 1 hyväksytään julkaisukanavia, joilla on säännöllistä tieteellistä julkaisutoimintaa, ja joissa on uskottava, koko käsikirjoituksen kattava vertaisarviointi sekä alan asiantuntijoista koostuva toimituskunta. Paneelit voivat kuitenkin jättää muodollisesti nämä kriteerit täyttäviä julkaisukanavia tasolle 0, jos kyseessä on hyvin paikallinen julkaisukanava, kuten yliopiston laitossarja, tai jos kanavan tieteellinen laatu herättää epäilyksiä.

Paneelien on mahdollista nostaa rajallinen määrä eri tieteenalojen arvostetuimpia julkaisukanavia tasoluokkiin 2 ja 3. Tasoluokan 2 lehdet saavat yhteensä käsittää enintään 15 prosenttia ja tasoluokan 3 lehdet 5 prosenttia paneelin kaikkien lehtien yhteenlasketusta koko maailman julkaisuvolyymistä. Kiintiöiden tehtävä on tasapainottaa JUFO-luokitusta eri päätieteenalojen välillä.

Lisätietoja:

www.julkaisufoorumi.fi

julkaisufoorumi(at)tsv.fi