Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta hakee asiantuntijaa

Uutiset   14.2.2022 10.10   Päivitetty 1.3.2022 7.30

Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä toimiva Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Toimitilat sijaitsevat Helsingin Kruunuhaassa.

TJNK hakee asiantuntijaa vakinaiseen työsuhteeseen alkaen 1.4.2022 tai sopimuksen mukaan. Kyseessä on uusi toimi.

Asiantuntija huolehtii yhdessä neuvottelukunnan pääsihteerin kanssa neuvottelukunnalle asetettujen tavoitteiden ja tehtävien hoitamisesta.

TJNK edistää tutkitun tiedon julkistamista ja käyttöä yhteiskunnassa. Tietoa tuotetaan tieteen ja tutkimuksen, tutkivan journalismin ja muun luotettavan tiedon hankinnan keinoin. TJNK tekee esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista, jakaa tiedonjulkistamisen apurahoja, toimii tiedonjulkistamisen asiantuntijana ja edistää tutkitun tiedon avoimuutta ja saavutettavuutta. TJNK osallistuu vastuullisen tieteen viestintäyhteistyön toteuttamiseen.

Asiantuntijan laajassa toimenkuvassa keskeistä on

  • osallistua neuvottelukunnan asiantuntijatyöhön
  • vahvistaa neuvottelukunnan viestintää
  • kehittää tiedonjulkistamisen apurahoja.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

  • korkeakoulututkintoa
  • viestinnän, tutkimusviestinnän tai tietokirjallisuuden alan kokemusta
  • tiede- ja kulttuurihallinnon tuntemusta
  • kokemusta yhteistyöstä ja monipuolisesta verkostoitumisesta
  • monipuolisia viestintätaitoja.

Arvostamme

  • tiedonjulkistamisen järjestökentän tuntemusta
  • vahvaa kaksikielisyyttä (suomi ja ruotsi), englannin kielen taitoa ja muuta kielitaitoa.

TJNK ja TSV ovat sitoutuneet ennaltaehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Palkkaus on kokemuslisästä ja vaativuustasosta riippuen noin 3300–3950 €/kk. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Koeaika on 6 kk.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen yhtenä pdf-tiedostona viimeistään 28.2.2022 sähköpostilla info@tjnk.fi, viestikenttään otsikko ”TJNK asiantuntija”. 

Lisätietoja: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935.

Lisätietoja neuvottelukunnasta ja sen toiminnasta saa osoitteesta www.tjnk.fi