TSV allekirjoitti Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen

Uutiset   16.9.2020 8.27   Päivitetty 16.12.2020 10.14

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) allekirjoitti Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen ja suosittelee jäsenistölleen julistuksen allekirjoittamista.

TSV allekirjoitti julistuksen työnantajana ja rahoittajana. Allekirjoittamalla TSV sitoutuu edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä. Näihin päämääriin sisältyy toimintakulttuurin avoimuus, tutkimusjulkaisujen, -aineistojen ja -menetelmien avoin saatavuus ja oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus.

Avoimen tieteen kansallisen koordinaation ohjausryhmä hyväksyi 10.12.2019 Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen vuosille 2020–2025. Julistus on suomalaisen tutkimusyhteisön yhteistyössä laatima ja omistama ja sitä koordinoi TSV. Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation tavoitteena on edistää tutkimusyhteisön sisällä keskustelua avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteista ja keinoista, lisätä yhteistyötä sekä tietoisuutta avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuuksista, haasteista ja niiden ratkaisuista. Koordinaatio perustuu vahvasti koko tutkimusyhteisön yhteistyölle. 

TSV on sitoutunut työskentelemään avoimen tieteen ja tutkimuksen julistusten päämäärien saavuttamiseksi, ja se näkyy TSV:n strategiassa, joka on laadittu vuosille 2019­-2023. Julistuksen päämäärät toistuvat strategiassa niin arvo- kuin tehtävätasollakin. TSV:n arvoissa mainitaan tieteen ja tutkimuksen avoimuuden ja vastuullisuuden edistäminen, jäsenistön kannustaminen yhteistyöhön sekä tieteen vaikuttavuutta ja arvostusta edistävien avoimien verkostojen ja toimintatapojen luominen. Strategiakauden painopisteisiin kuuluu avoimen tieteen kansallisen toimintakulttuurin edistäminen sekä jäsenyhteisöjen avoimen julkaisemisen kehittäminen.

TSV on myös sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeeseen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Ohjeen toisessa kohdassa todetaan, että ”tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta” tulee toteuttaa tutkimustuloksia julkaistaessa.

TSV kannustaa jäsenseurojaan allekirjoittamaan julistuksen

Tieteelliset seurat ovat keskeisiä toimijoita tiedeyhteisössä muun muassa kotimaisen tieteellisen julkaisutoiminnan ja tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistäjinä. Jäsenistön näkemykset ja toimenpiteet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä ovat erittäin tärkeitä. Siksi TSV:n hallitus suosittelee omia jäsenseurojaan allekirjoittamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen. Julistuksen voi myös allekirjoittaa yksityishenkilönä.

- Myös jäsenseurat voivat omasta puolestaan allekirjoittaa julistuksen. Tieteen ja tutkimuksen avoimuus on monella tavoin tärkeää myös seurojen toiminnan kannalta, kannustaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Ulla-Maija Forsberg.

Lisätietoja

www.avointiede.fi