TSV kannustaa jäsenseuroja allekirjoittamaan HTK-ohjeen

Uutiset   19.3.2020 14.09   Päivitetty 5.8.2020 14.58

TSV allekirjoitti Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen (HTK) -ohjeen työnantajana ja rahoittajana. Hallitus suosittelee myös jäsenyhteisöjään allekirjoittamaan ohjeen.

TSV:n hallitus päätti kokouksessaan 9.12.2019, että TSV allekirjoittaa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen (HTK) -ohjeen työnantajana ja rahoittajana. Jälkimmäinen rooli koskee myös Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaa. Rahoituspäätöksiä koskevaa HTK-ohjeistusta täsmennetään päätöksiin liittyvissä sopimusasiakirjoissa ja hakuohjeissa. Hallitus myös suosittelee niitä jäsenyhteisöjään, jotka eivät ole allekirjoittaneet HTK-ohjetta, allekirjoittamaan sen.

HTK-ohje antaa kaikille tutkimuksen harjoittajille mallin hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Ohjeen vaikuttavuus perustuu tiedeyhteisön vapaaehtoiseen sitoumukseen noudattaa ohjetta ja edistää tutkimusetiikan periaatteiden tunnetuksi tekemistä. HTK-ohjetta noudatetaan Suomessa kaikilla tieteenaloilla. Samalla ohje varmistaa, että loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Hyvän tieteellisen käytännön keskeisistä lähtökohdista voi lukea lisää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) verkkosivuilta. Ohjeeseen ovat sitoutuneet kaikki yliopistot ja lähes kaikki ammattikorkeakoulut, ja lisäksi allekirjoittaneissa on tutkimuslaitoksia sekä useita muita tahoja kuten tieteellisiä seuroja.

TSV:n hallitus myös linjasi, että TSV voi tarvittaessa tukea mahdollisessa hyvän tutkimustavan loukkausepäilyn prosessissa niitä jäsenseuroja, jotka ovat allekirjoittaneet ohjeen.

Tutustu HTK-ohjeeseen täällä (pdf).

Voit tutustua allekirjoittaneisiin organisaatioihin sekä ladata sitoutumislomakkeen TENK:n verkkosivuilta.

""