TSV osallistuu avoimen julkaisemisen kehittämiseen eurooppalaisessa CRAFT-OA-hankkeessa

Uutiset   19.1.2023 15.01   Päivitetty 19.1.2023 15.05

Kolmivuotinen projekti vahvistaa Diamond Open Access -julkaisemisen toimintaympäristöä Euroopassa. Hankkeessa kehitetään avoimia julkaisualustoja sekä pyritään siihen, että avoimen julkaisemisen keskeiset toimintatavat yleistyisivät Euroopassa.

Tammikuussa 2023 käynnistyvä CRAFT-OA-hanke (Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access) on laaja, useiden eurooppalaisten toimijoiden yhteinen hanke, jossa kehitetään avoimen tieteen teknistä ja yhteisöllistä infrastruktuuria. Hankkeen tavoitteena on parantaa avointen julkaisujen näkyvyyttä ja löydettävyyttä, vahvistaa avoimen julkaisemisen yhteisöä Euroopassa ja kehittää avoimia julkaisualustoja, erityisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan käytössä olevaa Open Journal Systems -järjestelmää. 

Hankkeessa keskitytään kehittämään niin kutsuttua timanttimallista avointa julkaisemista (Diamond Open Access), jolla tarkoitetaan julkaisemisen maksuttomuutta niin kirjoittajalle kuin lukijoillekin.

Tieteellisten seurain valtuuskunta osallistuu hankkeessa pääasiassa kahteen hankkeen osioon. Osiossa Technical Standards for professional Institutional Open Access TSV:n erityisasiantuntija Mikael Laakso selvittää haasteita, jotka liittyvät avoimen tieteen standardien ja käytäntöjen omaksumiseen Diamond Open Access -lehtien keskuudessa. 

Tieteellisten seurain valtuuskunnalla on hankkeen osiossa Journal Software and Platform Improvement vetovastuu. Tässä projektin osiossa TSV kehittää etenkin Open Journal Systems -järjestelmän monikielisyyteen liittyviä ominaisuuksia. Tavoitteena on tunnistaa usealla kielellä toimivien lehtien haasteet ja helpottaa monikielisen sisällön kanssa työskentelyä. Lisäksi TSV kehittää OJS-järjestelmän kuvailutietojen laajennettavuutta parantamalla muun muassa ulkoisten sanastojen ja pysyvien tunnisteiden tukea. Tätä kehitystyötä tekemään ollaan parhaillaan palkkaamassa ohjelmistosuunnittelijaa kolmeksi vuodeksi. Osio on kokonaisuudessaan reilun seitsemän henkilötyövuoden laajuinen.

Hanketta koordinoi Saksan Göttingenissä sijaitseva Georg-August-yliopisto. Mukana hankkeessa on noin parikymmentä eurooppalaista organisaatiota. Hankkeen kokonaisrahoitus on viisi miljoonaa euroa, josta valtaosa käytetään suoraan  tiedejulkaisemisemista edistävään kehitystyöhön, josta tiedejulkaisemisen parissa työskentelvät toimijat hyötyvät. Hankeen rahoittaja on Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelma (englanniksi) (Horizon Europe Framework Programme).

CRAFT-OA-hanke liittyy kiinteästi käynnissä olevaan DIAMAS-hankkeeseen (englanniksi) (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication), jossa TSV on myös mukana. Projekti kartoittaa Diamond Open Access -julkaisutoiminnan kenttää Euroopan tutkimusalueella ja kehittää julkaisutoiminnalle yhteisiä standardeja, ohjeita ja käytäntöjä. Hanke jatkuu elokuuhun 2025 asti. Sekä CRAFT-OA että DIAMAS-hankkeiden taustalla vaikuttaa OPERAS-konsortio (englanniksi) ja Diamond Open Access -toimintasuunnitelman (englanniksi) allekirjoittajien muodostama kansainvälinen yhteisö.

Lisätietoja: Antti-Jussi Nygård (antti-jussi.nygard(at)tsv.fi), Janne Pölönen (janne.polonen(at)tsv.fi), Mikael Laakso (mikael.laakso(at)tsv.fi) ja Sami Syrjämäki (sami.syrjamaki(at)tsv.fi).