TSV:lle rahoitusta avoimen julkaisemisen edistämiseen

Uutiset   6.5.2015 17.38   Päivitetty 12.5.2015 12.38

”Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan” on TSV:n ja Kansalliskirjaston yhteinen hanke, jonka tarkoitus on uudistaa kotimaisten tieteellisten lehtien teknistä infrastruktuuria  sekä luoda pysyvä malli kotimaisten avointen lehtien rahoittamiseksi.

TSV sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena rahoituksen, jolla voidaan palkata suunnittelija kehittämään Open Journal Systems (OJS) -julkaisualustaa. Kehittämistyö käsittää aiemmissa versionvaihdoksissa syntyneitten virheitten kartoittamisen ja korjaamisen; artikkelien viitetietojen levittämiseen liittyvien rajapintojen, prosessien ja käytäntöjen kehittämisen; artikkelien viitetietojen yhdenmukaistamisen; aineistojen käyttötilastojen kehittämisen ja avaamisen; sekä tuen pysyvien tunnisteiden (DOI ja ORCID) käyttöönotolle. 

Kansalliskirjaston osuudella palkataan suunnittelija kehittämään rahoitusmallia kotimaisten tieteellisten lehtien avoimelle julkaisemiselle. Kotimaisen julkaisemisen rahoitusmallia suunnitellaan yhteistyössä kustantajien ja potentiaalisten rahoittajien kesken.  Suunnittelutyön taustalla on Jyrki Ilvan ja Johanna Liljan raportti Kotimaiset tieteelliset lehdet ja avoin julkaiseminen: selvitys mahdollisista rahoitusmalleista  (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5995-09-1) , jossa käsitellään tieteellisten lehtien rahoituksen vaihtoehtoja, joita on käytössä Suomessa ja kansainvälisillä foorumeilla.

Kotimaisilla tieteellisillä lehdillä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen tulemalla mukaan pilotointiryhmään, jossa osallistutaan OJS-järjestelmän uusien ominaisuuksien testaamiseen sekä vuoden 2016 puolella myös uudentyyppisten rahoitusratkaisujen pilotointiin. Pilotoinnista kerrotaan tarkemmin TSV:n julkaisuavustusinfossa 28.8.

TSV:n ja Kansalliskirjaston hankkeet tukevat toisiaan. Niille perustetaan myös yhteinen ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajia Suomen tiedekustantajien liitosta, tieteellisistä lehdistä, okm:stä, Suomen Akatemiasta, sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajista.

”Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan” on osa Avoin tiede ja tutkimus -hanketta, joka edistää avointen toimintamallien käyttöönottoa tieteellisessä tutkimuksessa. Lisätietoja hankkeesta on sivulla http://avointiede.fi/