TSV:n kehittämispäälliköksi Henriikka Mustajoki

Uutiset   23.8.2018 15.26   Päivitetty 24.7.2019 10.09

Henriikka Mustajoki on nimitetty TSV:n avoimen tieteen kehittämispäälliköksi. Henriikan vastuulla on kansallisen avoimen tieteen koordinaation kehittäminen. Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio siirtyi ATT-hankkeelta TSV:lle tänä vuonna. Avoimen tieteen kulttuurin edistämiseksi TSV kehittää kansallisesti vaikuttavaa koordinaatiorakennetta vastaamaan avoimen tieteen yhteisiin kysymyksiin. Koordinaatio aloittaa toimintansa syksyllä 2018. Osana koordinaatiorakennetta, TSV tukee avoimen tieteen viestintää kokoamalla ja jakamalla tietoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. TSV:n tavoitteena on lisätä avoimen tieteen yhteistyötä tutkijoiden ja yhteiskunnan parhaaksi.

Kansallinen avoimen tieteen koordinaatiomalli ja toimintatavat luodaan suomalaisen tutkimuskentän kanssa. Koordinaatiossa huolehditaan tiedonkulusta ja yhteisen päätöksenteon edellyttämästä valmistelutyöstä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tavoite kattaa monipuolisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisen, hyvät tieteelliset käytännöt avoimessa tieteessä, luotettavan ja vastuullisen tiedon tuottamisen ja jakamisen, avoimeen julkaisemiseen ja dataan liittyvät pelisäännöt ja tietosuojakysymykset.

Henriikka Mustajoki tulee kehittämispäällikön tehtävään pitkän akateemisen uran osaamisen voimin. Henriikka on koordinoinut aikaisemmin kansallisia projekteja avoimesta tieteestä ja tutkimusetiikasta. Alunperin filosofiasta ja tutkimusetiikasta väitelleenä, Henriikka on toiminut yliopisto-opettajana ja tutkijana filosofian lisäksi kauppatieteiden, insinööritieteiden, luonnontieteiden sekä valtiotieteiden aloilla pohtien tutkimus- ja ammattietiikan kysymyksiä pääasiassa Glasgown ja Sydneyn Yliopistoissa. Suomessa Henriikka on opettanut tutkimusetiikkaa yli 1000 tohtorikoulutettavalle yli organisaatio- ja koulukuntarajojen.