TSV:n tiedepalkinto jaetaan keväällä 2023 – tee ehdotuksesi palkinnonsaajaksi

Uutiset   2.1.2023 9.31   Päivitetty 2.2.2023 7.50

TSV:n tiedepalkinto.

Kuva: TSV.

Tunnetko tieteellisen seuran tai seuratoiminnassa aktiivisesti vaikuttavan henkilön, joka on tehnyt esimerkillistä työtä tieteen hyväksi? Kerro siitä meille, sillä Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) pyytää ehdotuksia vuoden 2023 TSV:n tiedepalkinnon saajaksi.

TSV:n tiedepalkintoa on jaettu Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta vuodesta 2018 alkaen. Nykyään se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto on tarkoitettu tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville, joka on osoittanut erityistä ansiokkuutta tieteellisten seurojen toiminnan näkyväksi tekemisessä, avoimen tieteellisen julkaisemisen edistämisessä, tiedeviestinnässä tai tiedetapahtumien järjestämisessä. Aikaisemmin palkittujen toiminta on ollut palkintokriteereihin nähden laaja-alaista eli se on täyttänyt joko kaikki tai enemmistön kriteereistä.

Vuonna 2023 jaettava palkintosumma on 10 000 euroa. Palkinnonsaajan valitsee palkintotoimikunta, johon kuuluu edustajia sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnasta että Alfred Kordelinin säätiöstä. Toimikunta valmistelee ehdotukset, ja päätöksen palkinnonsaajasta tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus.

Palkintoehdokkaiden toivotaan kuuluvan Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenistöön. Ehdotuksia voivat tehdä seurojen ulkopuoliset tahot, kuten esimerkiksi muut seurat, tai ehdotettavan seuran jäsenistö. Seuran toimihenkilöt ja hallitukseen tai muihin luottamuselimiin kuuluvat eivät kuitenkaan voi ehdottaa omaa seuraansa tai itseään.

Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi tehdä Alfred Kordelinin säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä 1.1.31.1.2023. Järjestelmään kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ehdotuksiin pyydetään liittämään hyvät ja yksityiskohtaiset perustelut siitä, miksi juuri kyseinen seura tai henkilö ansaitsee tulla palkituksi.

Päätökset tehdään helmi-maaliskuussa saapuneiden ehdotusten perusteella ja palkinto jaetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätvastaanotolla 21.3.2023.

Tee ehdotuksesi palkinnonsaajaksi Alfred Kordelinin säätiön sähköisessä apurahapalvelussa 1.1.31.1.2023. Ehdotuslomakkeen löydät kirjautumisen jälkeen palvelun aloitussivun pudotusvalikosta (Luo uusi hakemus, TSV:n Tiedepalkinto). Järjestelmä sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 24:00.

**

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka tukee tiedettä ja kulttuuria vuosittain noin viidellä miljoonalla eurolla. Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto on yksi kuudestatoista Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta. Rahaston tarkoituksena on tukea tieteen tulosten merkityksen tunnetuksi tekemistä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä erilaisten tiedetapahtumien järjestämistä Suomessa.

Voit tutustua aikaisempien vuosien palkittuihin ja palkintoperusteluihin TSV:n verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Elina Suominen
rahaston asiamies ja hallinnon assistentti, Tieteellisten seurain valtuuskunta
elina.suominen(at)tsv.fi