Yliopistotutkimuksen tuottavuutta ja vaikuttavuutta käsittelevä raportti julki

Uutiset   10.2.2015 16.42   Päivitetty 19.2.2015 11.56

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän raportti suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta on valmistunut. Raportissa kuvataan suomalaisten yliopistojen tieteellisen tutkimuksen tilaa erityisesti 2010-luvun alussa. Lähtökohtana oli tuottaa yliopistoille aineistoa tieteenaloittaisen yhteistyön ja työnjaon kehittämisen eli rakenteellisen kehittämisen tueksi. Rakenteellisella kehittämisellä pyritään edistämään korkeakoulujen strategista yhteistyötä sekä luomaan profiililtaan nykyistä selkeämpiä, omiin vahvuusalueisiinsa panostavia yksiköitä.

Raportti tarjoaa yliopistoille bibliometrisin menetelmin tuotettua tietoa niiden julkaisutoiminnan tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta tieteenaloittain. Se pohjautuu ministeriön keräämiin yliopistojen julkaisutietoihin vuosilta 2011–2012 sekä Thomson Reutersin Web of Science -tietokannan tietoihin suomalaisten yliopistotutkijoiden julkaisuista vuosina 2000–2012. Raporttiin sisältyvät yli 400 vaikuttavuus- ja tuottavuuskuviota numeerisine tietoineen on julkaistu Opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelussa.

Raportti on luettavissa OKM:n verkkosivuilla.
Kuviot ja taulukot ovat ladattavissa Vipunen-tilastopalvelusta.