Vuoden tiedekirja -ehdokkaat 2017 valittu

Vuoden tiedekirja   1.2.2018 14.21   Päivitetty 1.2.2018 14.22

Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tutkimuskirjallisuutta. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi. Vuoden 2017 palkintoraatiin kuuluvat dosentti Markku Ihonen (humanistiset tieteet), dosentti Tuija Parvikko (yhteiskuntatieteet) ja emerituskansleri Kari Raivio (luonnontieteet). Raadin sihteerinä toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki. Vuosittain jaettavan palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka rahoittaa palkinnon.

Raati on tutustunut vuoden 2017 aikana ilmestyneisiin kirjoihin kustantajien luetteloiden ja lähetettyjen ehdotusten perusteella. Kun sekä suurten kustantamojen että erikoiskustantajien tuotanto oli käyty läpi, arviointiin päätyi noin 60 nimekettä.

Koska Vuoden tiedekirja -palkinto on ainoa yleinen tiedekirjapalkinto Suomessa, raati päätti kiinnittää huomiota juuri tiedekirjalle tyypillisiin piirteisiin sekä käsiteltävien kysymysten, käytettyjen menetelmien ja taustalla olevien ajatusten esiin tuomiseen. Lopullisen ehdokaslistan teoksissa valintaperusteena oli myös, miten teos luo uutta tai syventää olemassa olevaa tietoa ja herättää keskustelua. Ansioksi katsottiin, jos kirja saa lukijan ajattelemaan uudella tavalla.

Vuoden tiedekirja -ehdokkaiksi valikoitui yhdeksän teosta:

Raija Julkunen: Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina.  SoPhi (verkkojulkaisu)

Lasse Laaksonen: Viina, hermot ja rangaistukset. Sotilasylijohdon henkilökohtaiset ongelmat 1918–1945. Docendo

Teuvo Laitila: Jumalat, haltiat ja pyhät. Eletty ortodoksisuus Karjalassa 1000–1900. Suomen kirkkohistoriallinen seura

Heikki Oja: Universumi. Ursa

Aki Suokko ja Rauli Partanen: Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen. WSOY

Ida Suolahti: Yhteiset sotavangit. Suomen ja Saksan vankiluovutukset jatkosodassa. Gummerus

Hannu Takala: Puna-armeijan sotasaalis. Karjalan kulttuuriomaisuuden ryöstö 1939–1941. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Miikka Voutilainen: Nälän vuodet – nälänhätien historia. Atena

Matti Vuento: Myrkkyjen maailma. Nuolimyrkystä sariiniin. Gaudeamus

 

Palkinto jaetaan 12.3.2018 klo 16.15 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).
Lisätietoja: Ilari Hetemäki, puh. 050 363 4416, s-posti: ilari.hetemaki@tsv.fi