Kandidaterna till Årets vetenskapsbok 2017

Årets vetenskapsbok   12.2.2018 13.15   Uppdaterad 12.2.2018 13.20

Syftet med Årets vetenskapsbok-priset är att lyfta fram förtjänstfull forskningslitteratur. Med priset vill forskare uppmuntras att publicera högklassiga vetenskapliga verk på finska eller svenska. Till prisjuryn år 2017 hör docent Markku Ihonen (humanistiska vetenskaper), docent Tuija Parvikko (samhällsvetenskaper) och kansler emeritus Kari Raivio (naturvetenskaper). Som sekreterare för juryn fungerar Vetenskapliga samfundens delegations informationschef Ilari Hetemäki. Det årligen utdelade priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, som bekostar priset.

Juryn har bekantat sig med böcker som utkommit år 2017 utgående från förläggarnas kataloger och inskickade förslag. När produktionen av både stora förlag och specialförlag hade setts igenom, togs 60 titlar upp till bedömning.

Eftersom Årets vetenskapsbok-priset är det enda allmänna vetenskapsbokpriset i Finland, bestämde juryn att fästa uppmärksamhet vid för just en vetenskapsbok typiska drag, samt framförandet av behandlade frågor, använda metoder och bakomliggande tankar. En urvalsgrund i den slutliga kandidatlistans verk var också hur verket skapar ny eller fördjupar befintlig kunskap och väcker diskussion. Som merit räknades om boken får läsaren att tänka på ett nytt sätt.

Till Årets vetenskapsbok-kandidater valdes nio verk:

Raija Julkunen: Muuttuvat hyvinvointivaltiot. Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina.  SoPhi (webbpublikation)

Lasse Laaksonen: Viina, hermot ja rangaistukset. Sotilasylijohdon henkilökohtaiset ongelmat 1918–1945. Docendo

Teuvo Laitila: Jumalat, haltiat ja pyhät. Eletty ortodoksisuus Karjalassa 1000–1900. Suomen kirkkohistoriallinen seura

Heikki Oja: Universumi. Ursa

Aki Suokko och Rauli Partanen: Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen. WSOY

Ida Suolahti: Yhteiset sotavangit. Suomen ja Saksan vankiluovutukset jatkosodassa. Gummerus

Hannu Takala: Puna-armeijan sotasaalis. Karjalan kulttuuriomaisuuden ryöstö 1939–1941. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Miikka Voutilainen: Nälän vuodet – nälänhätien historia. Atena

Matti Vuento: Myrkkyjen maailma. Nuolimyrkystä sariiniin. Gaudeamus

 

Priset delas ut 12.3.2018 kl. 16.15 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, Helsingfors).
Tilläggsuppgifter: Ilari Hetemäki, tfn 050 363 4416, e-post: ilari.hetemaki@tsv.fi