Internationella konferenser och nationella seminarier

VSD förmedlar det statsunderstöd som fås från undervisnings- och kulturministeriet för anordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier. Stödet det kan beviljas för tre år.

Främst prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser, vilka finländarna i sin egen tur anordnar i Finland. En betydande del av utgifterna ska täckas med egen finansiering såsom deltagaravgifter eller finansiering från arrangörens egen budget. Uppmärksamhet bör särskilt fästas vid budgetens balans. Med understödet kan man högst täcka 30 % av utgifterna och finansieringsandelen som kommer från statens håll får inte i sin helhet överskrida 30 %.

Understödet beviljas endast för evenemang som anordnas i Finland. Undantag är de konferenser och seminarier som anordnas i samband med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

Ansökningstider

Årligen ordnas två ansökningar: de följande ansökningstiderna är 1.-31.10.2024 och 1.-28.2.2025. Konferensunderstöd kan beviljas för tre år. Beslut fattas i början av februari 2025 och i början av maj 2025.

Mer information

Georg Strien: tfn (09) 228 69 238, e-post: avustukset(at)tsv.fi

Uppdaterad 30.5.2024 14.48