Tieteellinen seura, osallistu tutkimukseen!

Uutiset   1.11.2021 10.16   Päivitetty 10.3.2022 10.56

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) jatkaa tutkimusta tieteellisistä seuroista. Loppuvuoden 2021 aikana toteutettava kysely selvittää, miten seurat edistävät vastuullisen tieteen teemoja ja käytäntöjä toiminnassaan. Tutkimuksella tehdään tieteellisten seurojen toimintaa näkyvämmäksi ja kehitetään seuroille tarjottuja palveluita.

Tutkimus jatkaa vuonna 2018 toteutettua Tieteelliset seurat Suomessa 2018 -tutkimusta, jossa selvitettiin suomalaisten tieteellisten seurojen rakenteita ja toimintaa. Nyt kyselyssä kartoitetaan seurojen toimintaa etenkin avoimeen tieteeseen, tutkimusetiikkaan ja tutkimuksen arviointiin liittyen. 

Marraskuun 2021 aikana tieteellisten seurojen yhteyshenkilöille lähetetään sähköpostitse kutsu osallistua tutkimukseen. Vastaamalla kyselyyn seura antaa arvokasta tietoa, jota hyödynnetään kyselyaineistosta tehtävään tutkimukseen ja palvelujen kehittämiseen. Jokaisen tieteellisen seuran vastaus on tärkeä, jotta saadaan mahdollisimman luotettava kokonaiskuva seurojen toiminnasta.

Toivomme, että kyselyyn vastaa kunkin tieteellisen seuran osalta henkilö, joka on hyvin perillä seuran toiminnasta (esim. seuran puheenjohtaja) ja että tarvittaessa kyselyä ja siihen vastaamista käsiteltäisiin seurassa, jotta kyselyyn annetut vastaukset kuvaisivat mahdollisimman tarkasti seuran toimintaa. Pyydämme myös, että seura vastaa kyselyyn vain kerran eli yksi vastaus seuraa kohden riittää. Kyselylomake on suomenkielinen, mutta avovastauksiin voi halutessaan jättää vastauksia myös muilla kielillä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia, ja vastausaikaa on 30.11.2021 asti. Vastaajien kesken arvotaan viisi TSV:n #minätutkin t-paitaa.

Kyselyn tulokset julkaistaan TSV:n verkkojulkaisusarjassa ilmestyvässä raportissa keväällä 2022. Vastaukset käsitellään anonyymisti. Tutkimuksen jälkeen aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon. Tutkimuksen tietosuojaseloste on luettavissa Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilla.

Kyselyyn tieteellisille seuroille pääset tästä (sähköinen kyselylomake).

Lisätietoja kyselystä antaa tutkija Elina Late (elina.late(at)tsv.fi).

 

Valokuva tietokonetta käyttävästä ja päällä teksti jäsenseuralysely.