Vetreä vanhus ja varhaiskeski-ikäinen jäsen

Uutiset   9.9.2019 9.54   Päivitetty 23.6.2020 11.54

Tuukka Tammi on toiminut kahden tieteellisen seuran puheenjohtajana. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyys on tarjonnut seuroille monipuolisia palveluja, ja jäsenyys tieteellisessä seurassa on antanut Tammelle mahdollisuuden tehdä työtä monitieteisesti ja tiedeinstituutioiden rajoja ylittäen. Kirjoitus on osa TSV:n 120-vuotisjuhlakampanjaa Miksi tieteellinen seura?

”On ylevöittävää tietää omien tekemistensä olevan osa jotakin isompaa ja pidempää. Tällaisen tunteen voi pienen tiedeseuran jäsen kokea vaikkapa Tieteellisten seurain valtuuskunnan järjestämillä Tieteen päivillä, joilla kymmenet tieteenalat huikeine aiherepertuaareineen kokoontuvat yhteen.

Tieteellisiä seuroja alkoi syntyä Suomeen 1800-luvun alkupuolella ja Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) syntyi vuonna 1899 autonomisen Suomen Senaatin määräyksellä. Valtuuskunnan perustaminen oli tuon aikaisten tiedeseurojen keino suojautua venäläistämispyrkimyksiltä. Nykyisin TSV:hen kuuluu noin 280 tieteellistä seuraa ja neljä tiedeakatemiaa.

Olen toiminut kahden TSV:n jäsenseuran puheenjohtajana. Vuonna 2008 haimme onnistuneesti TSV:n jäsenyyttä Alkoholi- ja huumetutkijain seuralle (nyk. Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry). Erityisesti meitä houkutti mahdollisuus upean Tieteiden talon kokous- ja seminaarikäyttöön. Pian huomasimme, että TSV:llä oli tarjota myös paljon muuta: julkaisutoiminnan tukea, koulutustoimintaa, arkistopalvelua sekä tietysti upeat Tieteessä tapahtuu -lehti ja Tieteen päivät -tiedebiennaali.

Tuukka nojaa kaiteeseen ja pitelee kädessään lehteä.

Kuvassa: Tuukka Tammi.

Olin mennyt mukaan Alkoholi- ja huumetutkijain seuran toimintaan sen monitieteisyyden sekä yliopisto- ja tutkimuslaitosrajat ylittävän luonteen vuoksi. Sain huomata, että sama piirre luonnehti monia muitakin tieteellisiä seuroja ja eritoten niiden valtuuskuntaa. Tieteelliset seurat myös edustavat jatkuvuutta erilaisten tutkimuslaitosten, -rahoituksen ja tiedepoliittisten muutosten keskellä. Tutkimuslaitoksia ja -ohjelmia tulee ja menee, uusia rahoitusinstrumentteja perustetaan ja vanhoja lakkautetaan, mutta tiedeseuroissa on sitkoa. 

Nyt viime vuodet olen nauttinut Tieteiden talon ja TSV:n palveluista Suomen tiedetoimittajain liiton jäsenenä ja puheenjohtajana. Tiedetoimittajain liitto ei ole varsinainen tieteellinen seura, mutta sillä on hyvin läheinen suhde TSV:hen. Liiton syntymä nimittäin juontaa lokakuussa 1984 TSV:n ja Suomen Akatemian tieteellisten sarjojen toimittajille järjestämään seminaariin, jossa tehtiin aloite tieteellisten toimittajien oman yhdistyksen perustamiseksi. Professori Paul Fogelbergin johdolla toiminut työryhmä valmisteli asiaa, ja Suomen tiedetoimittajain liitto ry perustettiin maaliskuussa 1985.

Joukko ihmisiä ryhmäkuvassa ison talon ja jylhän maiseman edustalla.

Tiedetoimittajat opintomatkalta Huippuvuorilla elokuussa 2018. Kuva: Suomen tiedetoimittajain liiton arkisto.

Nykyisin reilusti yli tuhannen jäsenen Tiedetoimittajain liitto täyttää ensi vuonna 35 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi on suunnitteilla monenmoista tapahtumaa ja toimintaa. Ennen oman juhlavuotensa käynnistämistä varhaiskeski-ikäinen liittomme haluaa lämpimästi onnitella 120-vuotiasta Tieteellisten seurain valtuuskuntaa!”

Tuukka Tammi on Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n puheenjohtaja, Yhteiskuntapolitiikka-lehden päätoimittaja sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjelmajohtaja.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry (AHR) on vuonna 1960 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on toimia tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistämiseksi. Seuran jäsenyys ei edellytä alkoholi-, huume- tai rahapelitutkimuksen parissa työskentelyä, vaan tervetulleita jäseniksi ovat kaikki tutkimuksesta kiinnostuneet.

Suomen tiedetoimittajain liitto edistää tiedeviestintää yhteiskunnassa yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa ja järjestää tiedeviestintään liittyvää koulutusta. Yhdistys jakaa apurahoja tiedeviestintää edistäviin hankkeisiin sekä myöntää palkintoja merkittävästä toiminnasta tiedeviestinnässä. Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka toimii jossakin liiton sääntöjen mainitsemissa tiedeviestintätehtävässä.

Lähde:
Aura Korppi-Tommola ja Hannu Heikkilä: Hyvässä seurassa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Tieteessä tapahtuu 6/2009.

Miksi tieteellinen seura? -kampanjassa julkaistut muut kutsuvierastekstit

Ulla-Maija Forsberg: Joka kuukauden kolmas perjantai on pyhitetty Suomalais-Ugrilaiselle Seuralle

Jonna Rintamäki: Tähtinäytöksiä ja planetaarioesityksiä – Rakkaus Kuuhun vei tieteellisen seuraan

Jarmo Saarti: Tieteelliset seurat verkostoitumisen, kouluttautumisen ja tieteen tekemisen kotipesänä

Salla-Maaria Laaksonen: Tieteilijä tarvitsee kodin

Lasse Lehtonen: Poikkitieteellisyys luo hyvän keskusteluympäristön

Lea Ryynänen-Karjalainen: Tieteellisen seuran merkitys sen yksittäisille jäsenille voi olla korvaamaton