Tjänster

Åt sina medlemssamfund erbjuder VSD tjänster med anknytning till förmedling, lagring och produktion av tryckta publikationer, samt skolningar och infotillfällen angående de vetenskapliga tidningarnas OJS-publiceringsbas och den vetenskapliga publikationsverksamheten. Vetenskapsbokhandeln och TISCI-förteckningen är öppna för alla, och via dem kan man läsa finska vetenskapliga nättidningar. VSD deltar aktivt i utvecklingen av publikationsverksamheten och upprätthåller märket för kollegial granskning, som finska utgivare kan ansöka om för att märka ut vetenskapliga texter som har blivit kollegialt granskade.

Vetenskapernas hus i Kronohagen i Helsingfors erbjuder utrymmen för olika slags mötes- och skolningstillställningar.

Tieteessä tapahtuu- tidningen sammanfogar olika vetenskapsområden. Det är ett forum för aktuella och populära vetenskapsartiklar samt diskussioner/debatter om vetenskap och vetenskapspolitik.

Uppdaterad 23.6.2015 13.20