Tillgänglighet

Det här är ett tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen www.tsv.fi. Webbplatsen publicerades år 2014. Webbplatsen omfattas av tillgänglighetslagstiftningen. Utlåtandet har upprättats 18.9.2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Om vi har felbedömt webbplatsens tillgänglighet och du hittar brister i detta ber vi dig kontakta oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem. Du kan ge respons med denna webblankett eller per e-post till saavutettavuuspalaute(at)tsv.fi.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Denna digitala tjänst uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Möjlig att uppfatta: Brister i tillgängligheten i webbpublikationer och filer skapade med kontorsprogram (pdf).

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister:

I webbpublikationerna, VSD:s verksamhetsberättelser och strategi finns flera brister i tillgängligheten såsom brister i bildernas textalternativ, dokumentets kodning och läsordning, användningen av färger och kontrasten.

I Publikationslagrets tjänsteprislista och understödsbeslutdokumenten finns brister i dokumentets kodning och läsordning.

I de tidigare skickade medlemsbreven som finns tillgängliga på webbsidorna uppfylls inte kontrastkraven och alla bilder har inte textalternativ.

Bristerna korrigeras så fort som möjligt under år 2020. Innan dess ges innehållet i dokumenten till kunden i tillgängligt format om hen begär det och begäran är skälig.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:

1.1.1 Innehåll som inte är text

1.3.1 Information och relationer

1.3.2 Meningsfull ordning

1.4.1 Användning av färger

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.5 Text i form av bild

1.4.11 Kontraster i innehåll som inte är text

Följande icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten omfattas inte av lagstiftningen:

  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018
  • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Innehållet i filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018 ges till kunden i tillgängligt format om hen begär det och begäran är skälig.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss, alltså webbplatsens administrator, om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Du kan ge respons med denna webblankett eller per e-post till saavutettavuuspalaute(at)tsv.fi. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

Uppdaterad 15.10.2020 7.47