Förslag till styrelsemedlem och till personlig suppleant

Med denna blankett kan Vetenskapliga samfundens delegations medlemssamfund föreslå kandidater och deras suppleanter till VSD:s styrelses medlemsval. Kandidaternas och deras suppleanters namn publiceras på VSD:s webbsidor alltefter som förslag görs.

Kandidater och deras suppleanter kan anmälas från onsdagen 12.8.2020 fram till onsdagen 16.9.2020. Nominering av kandidaten och dennas personliga suppleant säkras i början av höstmötet i samband med granskningen av fullmakten som berättigar deltagande i mötet. Samfundet bakom förslaget ska alltså vara på plats på mötet och bekräfta sitt förslag.

OBS! Förslag kan inte ändras eller återtas efter att blanketten skickats.

Mer information: verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, tfn 09 228 69 222.

Uppdaterad 11.5.2020 15.43