Förslag till styrelsemedlem och till personlig suppleant

Med denna blankett kan Vetenskapliga samfundens delegations medlemssamfund föreslå kandidater och deras suppleanter till VSD:s styrelses medlemsval. Kandidaternas och deras suppleanters namn publiceras på VSD:s webbsidor alltefter som förslag görs.

Kandidater och deras suppleanter kan anmälas från torsdagen 11.8.2022 kl. 8.00 fram till torsdagen 15.9.2022 kl. 16.00. Nominering av kandidaten och dennas personliga suppleant säkras i början av höstmötet i samband med granskningen av fullmakten som berättigar deltagande i mötet. Samfundet bakom förslaget ska alltså vara på plats på mötet och bekräfta sitt förslag.

OBS! Förslag kan inte ändras eller återtas efter att blanketten skickats.

Mer information fås av verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, tfn 09 228 69 222.

Uppdaterad 11.8.2022 8.00