Max Söderholms skiktbilder av nattfjärilars genitalier vinnare i Vetenskapliga samfundens delegations vetenskapsfototävling

Meddelanden   21.11.2019 10.52   Uppdaterad 3.8.2020 10.25

På andra plats i vetenskapsfototävlingen kom Tapio Nykänens bildserie, som skildrar liv i Lappland med renar, och på tredje plats Jelena Salmis bildserie Kansalaisuuden materiaalisuus. Till publikens favorit valdes Ulla Moilanens Noiat noitui kyyt kiroili, som skildrar tillträde till det förflutnas världsbild och tänkande. I tävlingen deltog 110 bilder. Prisen delades ut vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) 120-års jubileumsmottagning 23.9 i Vetenskapernas hus.

Huvudprisets vinnare Max Söderholms bilder på nattfjärilars genitalier var estetiska och visuellt imponerande. Juryn av den riksomfattande vetenskapsfototävlingen som VSD ordnade uppskattade att bilderna får åskådarens fantasi att skena. Bakom bilderna ligger ett väldigt arbete bland forskningsobjektet och de lyfter fram det vetenskapliga arbetet som en process. Två av bilderna skildrar Större eklavmätarens (hypomecis roboraria) könsorgan och den tredje tippen av genitalierna av en tidigare okänd representant för problesis-släkten. Problesis-bilden består av tusen bilder som tagits med en mikroskopkamera och sammanfogats till en bild. Bilderna på Större eklavmätaren består av 100 och 140 bilder som har tagits med skiktfotografering med systemkamera. Söderholm tog bilderna under sin praktik på Naturhistoriska museet.

Något triangulär figur i närmast blått och orange på svart bakgrund.

Max Söderholm: problesis 1

Tapio Nykänens dokumentariska bildserie om livet i Lappland kom på andra plats i vetenskapsfototävlingen. Nykänens två bilder, Elämän kierrossa och Odottamattomaan suuntaan, fungerar som motsatser: i den första betonas vårvinterns klarhet och i den andra midvinterns mörker. Bildernas samspel tilltalade juryn. Fram kom livet i Lappland och dess kontraster genom ihärdighet, inre samling, liv och död. Den första bilden behandlar livets kretsgång.

– En annans liv är en annans död även under pannlampor, skriver Nykänen om sin bild Elämän kierrossa.

Det tredje priset beviljades Jelena Salmis bildserie Kansalaisuuden materiaalisuus. Bildserien behandlar stadsrum och differentierad medborgarskap i den västindiska staden Ahmedabad. Seriens verk består av en kombination av två fotografier: den första skildrar stadsrum som är byggda på den plats där människor som tvångsflyttats ur vägen för stadsreformen tidigare hade sina hem; den andra vardagens problem angående den offentliga servicens bristfällighet och infrastrukturens dåliga skick i återbosättningsområdet. Bildernas tidsliga och rumsliga skildring gladde juryn. Bakom bildserien ligger Salmis doktorsavhandlings forskning som handlar om tvångsflyttade människors dagliga liv ur ett antropologiskt perspektiv.

Låga betongbyggnader, spegling i vattenyta på gräsmatta, människor omkring.

Jelena Salmi: Kaksi kaupunkia.

Till tävlingen som utlystes i november 2018 skickades sammanlagt 110 bilder som representerar olika vetenskaper, vetenskapens fenomen och material. En jury med docent Emilia Palonen (VSD), huvudredaktör Juhani Mänttäri (Finlands vetenskapsredaktörers förbund) och fotokonstnär Raakel Kuukka valde tre vetenskapsfoton som belönas.

Dessutom fick publiken rösta på sin favorit bland 28 finalistbilder som juryn valt. Till vinnare röstades Ulla Moilanens bild Noiat noitui kyyt kiroili som skildrar kognitiv arkeologi och religionsarkeologi. Strävan att komma förflutna världsbilder och tänkande på spåren närmas i bilden genom att illustrera trolldom och riter vilka man vet att har spelat en stor roll i järnåldersmänniskors liv.

En utställning av bilderna ordnas i Vetenskapernas hus sal 504 och bilderna finns till påseende under Vetenskapernas hus öppettider. Med är över 20 bilder som deltog i tävlingen, inklusive alla belönade bilder. Utställningen öppnas 24.9.2019 och är öppen fram till Vetenskapens natt 16.1.2020.

Mer information:

Jari Loisa
Sekreterare för vetenskapsfototävlingens jury
jari.loisa(at)tsv.fi